Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOSÉ MIGUEL"

Effect of changes in the stabilizing treatment on the surface residual stresses of prestressing steel wires


  The effects of temperature and stretching levels used in the stabilizing treatment of prestressing steel wires have been evaluated. Five industrial treatments are studied, combining three temperatures and three stretching levels. The change of the residual stresses has been measure by X-ray diffraction. The results show that conventional thermomechanical treatments are successful in relieving residual stresses created by cold-drawing, although these procedures can be improved by changing the temperature or the stretching force. W pracy określono wpływ temperatury i naprężeń rozciągających na obróbkę stabilizującą drut do betonu sprężonego. Zbadano pięć obróbek przemysłowych, zastosowano trzy różne temperatury oraz trzy różne naprężenia rozciągające. Zmianę naprężeń własnych zmierzono opierając się na dyfrakcji rentgenowskiej. Uzyskane wyniki wskazują, że tradycyjna obróbka termomechaniczna skutecznie zmniejsza naprężenia własne powstałe w wyniku ciągnienia na zimno, niemniej obróbkę tę można poprawić zmieniając temperaturę i siłę rozciągającą. Key words: prestressed concrete wire, drawing process, stress relieving treatment Słowa kluczowe: drut do betonu sprężonego, proces ciągnienia, obróbka odprężająca 1. Introduction. Appropriate composition and thermal treatment provide the fine pearlitic microstructure necessary to produce by the cold drawing process wires for prestressing concrete. During this mechanical manufacturing process, an intense plastic deformation is generated in the wires and, as a result, the actual microstructure is highly dislocated and meta-stable, and macro and micro residual stresses are present. Some additional treatment is necessary to stabilize and optimize the as-drawn wire properties as yield stress, stress relaxation, ductility, fatigue endurance, and sensibility to environments that can produce hydrogen embrittlement [1]. To this end post drawing thermo-mechanical treatments are needed. It is well know[...]

 Strona 1