Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam MROCZKA"

Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego


  W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 23 listopada 2011 roku odbyła się niezwykle interesująca dyskusja poświęcona zapowiedzianej przez PKP SA prywatyzacji Polskich Kolei Linowych. Ponieważ dyskusja była wielowątkowa, warto spojrzeć na nią przez porządkujący schemat zasad rozwoju zrównoważonego, który obejmuje jednocześnie wszystkie trzy dyskutowane aspekty zagadnienia: problemy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Pełny opis dyskusji, z przedstawioną przez jej uczestników pisemną dokumentacją (oświadczenia, deklaracje i stanowiska stowarzyszeń, organizacji, jednostek administracyjnych i państwowych) załączono na stronie internetowej AWF w Krakowie1). Polskie Koleje Linowe SA to przedsiębiorstwo, które działa na rynku przewozów turystycznych od 75 lat. Jego początki sięgają roku 1935, kiedy w Zakopanem powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Kolei Linowej Zakopane (Kuźnice) - Kasprowy Wierch", w której udziałowcami były: PKP (51%), Stocznia Gdańska (35,5%), Liga Popierania Turystyki, Polskie Biuro Podróży "Orbis" oraz Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa (posiadające wspólnie 13,5% udziałów). W latach 1945-1948 wszystkie koleje linowe w Polsce zostały podporządkowane państwowemu zarządowi przymusowemu nad urządzeniami turystycznymi i od 1948 r. włączone do PKP jako "Zarząd Państwowych Kolei Linowych". W dniu 1 lipca 2000 roku zmieniono dotychczasową nazwę "Państwowe Koleje Linowe" na "Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o.", zaś 1 września 2008 roku fi rmę "PKL Sp. z o.o." przekształcono w "Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna" (PKL SA).W dniu 18 grudnia 2008 r. między Skarbem Państwa a PKP SA zawarta 1) http://www.awf.krakow.pl/index.php/uczelnia /1347-zapis-spotkania-w-sprawie-prywatyzacjipolskich- kolei-linowych-sa bacząc na powody sprzedaży, warto zastanowić się, czy takie rozwiązanie może być zgodne z zasadą r[...]

 Strona 1