Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA RUTKOWSKA"

Wpływ czynników technologicznych na jakość mrożonek z selera naciowego

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki wstępnej, zamrażania i zamrażalniczego przechowywania na jakość mrożonek z selera naciowego. Seler naciowy w formie plastrów (blanszowany i nie blanszowany) zamrażano i przechowywano w temperaturze -20° przez 9 miesięcy. W surowcu świeżym, produkcie zamrożonym i przechowywanym określono: zawartość suchej masy, witaminy C i karotenoidów ogółem oraz zawar[...]

 Strona 1