Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KUPKA"

Wpływ dioctanowej i diglukonianowej soli chlorheksydyny na właściwości wytrzymałościowe cementu szklano-polialkenowego aktywowanego wodą DOI:10.15199/62.2017.8.30


  Cementy szklano-polialkenowe, nazywane potocznie szkło-jonomerami GIC (glass ionomer cement) zostały opracowane i opatentowane w późnych latach sześćdziesiątych XX w. przez Wilsona i współpr.1) w Rządowym Laboratorium Chemicznym w Londynie. Podstawową rolą tych cementów jest odtwarzanie utraconych twardych tkanek zęba. Mogą być one również używane jako matryce uwalniające substancje aktywne2). Dodatki przeciwbakteryjne w optymalnych ilościach nie powinny zaburzać podstawowych właściwości materiałów macierzystych3, 4). Chlorheksydyna CHX (chlorhexidine) (rys. 1) to 1,6-di-(4-chlorofenylobiguanido)- heksan o wzorze sumarycznym C22H30Cl2N10, odkryty w 1950 r. podczas badań nad uzyskaniem środków przeciwmalarycznych. Jest ona pochodną biguanidu o silnym kationowym działaniu przeciwdrobnoustrojowym, zwłaszcza przeciw bakteriom Gramdodatnim, o znacznie dłuższym działaniu w porównaniu z innymi czynnikami przeciwdrobnoustrojowymi. CHX ma niewielką toksyczność, słabo wchłania się z przewodu pokarmowego i powłok ciała, ale mimo to może wywoływać hemolizę, przedostając się do krwiobiegu. Jest wydalana w niezmienionej postaci przez nerki. Dioctanowa sól chlorheksydyny CHA (chlorhexidine diacetate) i sól diglukonianowa CHG (chlorhexidine digluconate) włączone w skład cementów szklano- polialkenowych mogłyby podwyższać ich skuteczność przeciw drobnoustrojom próchnicotwórczym, bez poważniejszego zaburzania ich właściwości fizycznych5-7). Tomasz Kupkaa,*, Joanna Nowakb, Agata Szczesiob, Karolina Kopaczb, Magdalena Fronczek-Wojciechowskab, Jerzy Sokołowskib Fig. 1. Structural pattern of chlorhexidine (CHX) Rys. 1. Wzór strukturalny chlorheksydyny (CHX) 96/8(2017) 1757 Fig. 2. HV0.3/15 hardness of CHA-modified WAGIC Rys. 2. Twardość HV0,3/15 WAGIC modyfikowanego CHA Cementy szklano-polialkenowe należą do klasy materiałów polielektrolitowych, znanych jako cementy kwasowo-zasadowe. Określenie "szkło-jonomer" nie jest precyzyjne. Właściwą dla ni[...]

 Strona 1