Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ŚCIEŻKA"

Zielony Certyfikat II stopnia, czyli znak jakości szkoły dla zrównoważonego rozwoju (2)

Czytaj za darmo! »

Na co dzień w równowadze Główne cele działania: Kształtowanie świadomych postaw prośrodowiskowych. Poznawanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego różnych regionów Polski. Promocja i wykorzystanie terenu Parkofrajdy jako bazy edukacyjnej i rekreacyjnej. Opis działania: "Na co dzień w równowadze" to działanie złożone, którego głównym celem jest zapewnienie ciągłości działań przy[...]

 Strona 1