Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALDONA KALUKIN"

Odporność korozyjna śrub tytanowych po implantacji w ludzkiej kości żywej

Czytaj za darmo! »

Metaliczne biomateriały tytanowe są szeroko rozpowszechnione prawie w każdej dziedzinie medycyny. Używane są w formie urządzeń długo, bądź krótko czasowo implantowanych w organizmie żywym. Zbudowane z tytanu o dużej czystości dochodzącej do 99,99%, powinny być odporne na zjawiska korozyjne występujące w ich otoczeniu. Pojawiają się opinie określające materiały tytanowe jako wręcz sprzyjające [...]

Ocena stanu stomatologicznych materiałów po długotrwałej implantacji w organizmie ludzkim

Czytaj za darmo! »

Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu, lecz do dnia dzisiejszego jest ona szeroko stosowana jako biomateriał metaliczny. Oprócz niewątpliwych zalet, z których głównymi są bardzo dobre właściwości mechaniczne, stal implantacyjna może być generatorem wolnych atomów i jonów, będących czynnikami zagrożenia dla organizmu. Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia zakresu zmian w materiałach metalicznych, po dług[...]

Korozja stopów dentystycznych w organizmie ludzkim

Czytaj za darmo! »

Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia charakteru zmian w materiałach metalicznych, po długotrwałej implantacji w jamie ustnej. Celem pracy było określenie wpływu czasu użytkowania uzupełnień protetycznych na zmianę właściwości materiałowych stopów stomatologicznych. W zakresie tym mieszczą się metalografi czne badania mikroskopowe oraz mikroanaliza rentgenowska. Wstępna analiza wyników potwierdza szeroką aplikację implantacyjnej stali austenitycznej. Słowa kluczowe: stopy dentystyczne, biozgodność, odporność korozyjna, badania materiałowe Corrosion of dental alloys in the human body One of the functions having the effect on biocompatibility of material i[...]

 Strona 1