Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław FERENC"

Thermal and magnetic properties of nanocrystalline alloys from Fe-Co-Hf-Zr-Cu-B system

Czytaj za darmo! »

One of the most rapidly developing groups of magnetically soft materials are the nanocrystalline, iron-based alloys. Special interest concerns the materials obtained by partial crystallization of metallic glasses, with better magnetic properties than those found for the amorphous counterparts. Nanocrystalline magnetically soft materials are divided into three main groups: Finemets, Nanoperms [...]

Własności elektromagnetyczne nanokrystalicznego proszku stopu Fe-Si-B-Cu-Nb w zakresie mikrofalowym

Czytaj za darmo! »

In the work the measurements of the complex permittivity and permeability of powdered nanocrystalline Fe-Si-B-Cu-Nb ("Finemet") alloy have been presented. Electromagnetic properties are important to design effective absorbers operating in the microwave frequency range. Measurements were realized in the coaxial line with the use of NRW method, however the modification of this method has been proposed. The proposed modification concerns the unwrapping the phase technique introduced to measured scattering parameters, allowing to obtain the single valued solution. The measurements were performed in the frequency range from 0.2 GHz to 10 GHz for four group of powders with different particle sizes. The obtained results show that the pulverized nanocrystalline Finemet alloy with particle size below 25 m possesses good properties for shielding material at microwaves. (The measurements of the complex permittivity and permeability of powdered nanocrystalline Fe-Si-B-Cu- Nb ("Finemet") alloy) Streszczenie. W pracy przedstawiono pomiary zespolonych przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej sproszkowanego nanokrystalicznego stopu Fe-Si-B-Cu-Nb ("Finemet"). Informacje o własnościach elektrycznych i magnetycznych są niezbędne do projektowania efektywnych absorberów. Pomiary przeprowadzono we współosiowej linii pomiarowej z użyciem metody NRW, dla której opracowano modyfikację. W ramach modyfikacji zaproponowano rozwinięcie fazy mierzonych współczynników macierzy rozproszenia, co umożliwiło uzyskanie jednoznacznego rozwiązania. Pomiary przeprowadzono w zakresie częstotliwości od 0.2 do 10 GHz dla czterech grup proszków o różnych rozmiarach cząstek. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że najbardziej obiecujący, z punktu widzenia własności absorpcyjnych w zakresie mikrofalowym, jest proszek, którego rozmiary cząstek są mniejsze aniżeli 25 m. Keywords: Absorbing Materials, Permittivity and Permeability Measurements, Finemet [...]

 Strona 1