Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kaczmarek"

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia


  Już po raz 17. zorganizowano Ogólnopolsk Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorem konkursu od lat jest Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, a współorganizatorami Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP we Wrocławiu oraz Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. Turniej odbywa się trójstopniowo. W listopadzie ubiegłego roku odbyły się eliminacje szkolne, a do 25 stycznia komisje wojewódzkie przeprowadziły II etap konkursu. Zgodnie z regulaminem, składał się on z części teoretycznej, czyli testu opracowanego na podstawie programu nauczania ZSZ z zakresu przedmiotów: technologii produkcji cukierniczej, techniki w produkcji cukierniczej, a także zajęć praktycznych (w przypadku cukierników) oraz produkcji piekarskiej, wyposażenia technicznego piekarni i zajęć praktycznych (dla piekarzy). Test opracował i przesłał do komisji wojewódzkich Komitet Główny Turnieju. Za tę część można było uzyskać 30 punktów. W części praktycznej, w której do zdobycia było 70 punktów, uczniowie mieli za zadanie zaprezentowanie umiejętności w wybranych przez siebie zawodach. Zadania zostały przygotowane przez poszczególne komisje wojewódzkie. Warto dodać, że każda ze szkół biorących udział w konkursie mogła do Komitetu Głównego przysłać propozycje zadań testowych i praktycznych. Zostały one wykorzystane przy opracowaniu testu II etapu oraz zadań i testu etapu ogólnopolskiego. Do fi nału kandydują uczniowie, którzy w konkursie wojewódzkim zdobyli co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów. Ostateczną decyzję o liczbie zakwalifi kowanych uczestników podejmuje Komitet Główny Turnieju. Podobnie jak co roku, nauczyciele nadesłali do redakcji relacje z wojewódzkich etapów konkursu - z przyjemnością je prezentujemy. Finał tegorocznego turnieju odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia, tradycyjnie we Wrocławiu. Gratulujemy wsz[...]

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia i eliminacje DOI:


  Już po raz 21. zorganizowano eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Organizatorami konkursu od lat są Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, a współorganizatorami Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP i Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP we Wrocławiu oraz Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników. Temat tegorocznego turnieju to "Głębia oceanu". Konkurs odbywa się trójstopniowo. Po eliminacjach szkolnych, w styczniu komisje wojewódzkie przeprowadziły II etap konkursu. Zgodnie z regulaminem, kandydaci mieli za zadanie rozwiązać test opracowany na podstawie programu nauczania ZSZ z zakresu przedmiotów nauczanych w szkole. Za część teoretyczną, opracowaną i przesłaną do komisji wojewódzkich przez Komitet Główny Turnieju, można było uzyskać 30 punktów. W części praktycznej, na którą przeznaczono do 7 godzin i w której do zdobycia było 70 punktów, uczniowie mieli za zadanie zaprezentowanie umiejętności w wybranych przez siebie zawodach. Zadania zostały przygotowane przez poszczególne komisje wojewódzkie. W konkursie ocenie podlegały: organizacja i higiena pracy, wykonanie wyrobów ciastkarskich i cukierniczych lub piekarskich i prezentacja wyrobów. Do finału kandydują uczniowie, którzy w konkursie wojewódzkim zdobyli co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów. Ostateczną decyzję o liczbie zakwalifikowanych uczestników podejmuje Komitet Główny Turnieju. Finał tegorocznego turnieju odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia, tradycyjnie we Wrocławiu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom wojewódzkiego etapu konkursu, a za finalistów trzymamy kciuki.MAZOWSZE 20 stycznia br. w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej odbyły się cukiernicze eliminacje województwa mazowieckiego do Turnieju[...]

Wpływ adiuwantów zawierających lateks na retencję fungicydu kaptan na liściach jabłoni DOI:10.15199/62.2019.1.10


  Obecne uregulowania prawne w zakresie ochrony roślin stawiają na rozwój metod integrowanych, umożliwiających ograniczenie stosowania środków chemicznych1). Firmy agrochemiczne we współpracy z ośrodkami naukowymi poszukują rozwiązań pozwalających na zmniejszenie dawek preparatów chemicznych przy zachowaniu wysokiej ich skuteczności w walce z agrofagami. Jednym z kierunków takich działań jest wprowadzenie do zabiegów pestycydowych środków wspomagających, tzw. adiuwantów2, 3). Substancje te mają za zadanie modyfikację właściwości biologicznych substancji aktywnej pestycydu lub zmianę parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej. W ostatnich latach prowadzono wiele badań nad nowymi wyspecjalizowanymi adiuwantami dedykowanymi do odpowiednich zabiegów. Przykładem może być grupa wspomagaczy stosowana z herbicydami w zabiegach przedwschodowych3) lub też środki o właściwościach sklejających, często zawierające w swym składzie dodatek syntetycznego lateksu4). Środki sklejające stosowane są np. w uprawie rzepaku przed zbiorem. Sklejanie łuszczyn zapobiega osypywaniu się nasion, co wpływa na wielkość plonu i następcze zachwaszczenie uprawy samosiewami rzepaku. Dodatek lateksu ma również zastosowanie w produkcji substancji wspomagających (adiuwantów) przeznaczonych do pestycydowych zabiegów nalistnych, w celu ograniczenia zmywania substancji aktywnej z liści roślin, szczególnie w okresie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych niedługo po wykonaniu zabiegu5, 6). W takich sytuacjach czas przebywania środka na powierzchni rośliny znacząco wpływa na jego skuteczność. Przebieg pogody, a szczególnie zmiany obserwowane w ostatnich latach, narażają rolników na trud[...]

 Strona 1