Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENA PAWŁOWSKA"

Blueprinting

Czytaj za darmo! »

Bardziej skuteczne podejście do wzrostu spełnienia oczekiwań jakościowych klienta.Każde przedsiębiorstwo, chcąc budować trwałą przewagę konkurencyjną, musi być zorientowane w swoich działaniach na klienta. W sposób ciągły i systematyczny organizacje są zmuszone rozpoznawać potrzeby klienta i dostarczać taki produkt, który spełnia jego oczekiwania jakościowe. Bardzo ważnym zagadnieniem staje[...]

Satysfakcja klienta w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Koncepcja, na której obecnie opiera się wiele systemów zarządzania jakością zakłada, że jakość w gospodarce ustala rynek, czyli klienci przedsiębiorstw. Wiedza o kliencie i jego potrzebach staje się niezbędna do opracowywania i realizowania skutecznego programu jakości każdego przedsiębiorstwa. Temu celowi może służyć pomiar satysfakcji klienta. Rezultaty badań [3, 5, 12, 20] potwierdzają, [...]

Technologia uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię uzdatniania wód ściekowych w Petrochemii Płock S.A. Technologia obejmuje: doczyszczanie ścieków po oczyszczalni biologicznej, zmniejszenie stopnia korozyjności i osadotwórczości wód ściekowych, filtrowanie i chlorowanie oraz skierowanie uzdatnionych wód do sieci wody przemysłowej. Dzięki zastosowaniu tej technologii jakość wód ściekowych odpowiada III klasie czy[...]

 Strona 1