Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"GUSTAW MICHNA"

Leśne kościoły w Beskidzie Śląskim

Czytaj za darmo! »

Reformacja na Śląsk Cieszyński dotarła już w pierwszej połowie XVI wieku, ale dopiero pod rządami księcia Wacława Adama (1545-1579) na ewangelicyzm przeszła większość mieszkańców księstwa cieszyńskiego. Wyznawcami nowej wiary zostali nie tylko rządzący, ale wszystkie ówczesne warstwy społeczne. Sytuacja zmieniła się, kiedy władzę przejął Adam Wacław (1579- 1615) syn Wacława i Katarzyny Sydonii - początkowo gorliwy wyznawca ewangelicyzmu, w 1610 przechodzi na katolicyzm. Zapoczątkowało to - najpierw tylko w dobrach książęcych - trudny okres ucisku i prześladowań ewangelików. W 1653 roku zmarła księżna Elżbieta Lukrecja (na niej kończy się linia Piastów cieszyńskich), w rok później, powołana przez cesarza Ferdynanda III, tzw. komisja religijna odebrała ewangelikom Śląska Cieszyńskiego wszystkie kościoły. Ludność, przywykła do odprawiania nabożeństw w języku ojczystym, teraz nie mogąc się gromadzić w kościołach, korzystała z posługi wędrownych kaznodziejów, którzy na te tereny potajemnie przybywali głównie z Górnych Węgier (dzisiejsza Słowacja), ale też i z Dolnego Śląska czy z Polski. Było tych miejsc wiele, często zmienianych dla uniknięcia represji. Do naszych czasów dzięki ustnym przekazom zachowała się pamięć o dziewięciu takich miejscach, wszystkie znajdują się w górach w Beskidzie Śląskim. Sytuacja uległa poprawie w 1709 r., kiedy to za wstaw[...]

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Austrii


  Austria zaliczana jest w Unii Europejskiej do krajów przodujących w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Sprzyjają temu warunki klimatyczno-glebowe i ukształtowanie terenu oraz niedobór pokładów węgla. Odnawialne źródła energii to bogactwo lasów, względnie dobre usłonecznienie oraz możliwość uprawy roślin energetycznych, zwłaszcza kukurydzy, i oleistych, głównie rzepaku, do produkcji oleju napędowego (biodiesel). Mając na uwadze podobne warunki Śląska Cieszyńskiego i potrzebę rozwijania możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, rolnicy z powiatu cieszyńskiego zorganizowali pod kierunkiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cieszynie seminarium wyjazdowe do Austrii, żeby zapoznać się z osiągnięciami tamtejszych rolników. 48-osobowa grupa zapoznawała się z działalnością naukową i szkoleniową ośrodka naukowego Raumberg- Gumpenstein w powiecie Liezen w Styrii, specyfi ką gospodarki rolnej i leśnej oraz rozwojem agroturystyki. W Instytucie Gospodarki Alpejskiej w Gumpenstein zwiedzili wzorowo prowadzone poletka doświadczalne z gatunkami i odmianami traw z różnych krajów oraz zapoznali się z badaniami nawozowymi, zwłaszcza z wykorzystaniem g[...]

 Strona 1