Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA STUFKA-OLCZYK"

Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do wstępnego oczyszczania ścieków zawierających kwasy żywiczne i ligninę

Czytaj za darmo! »

Przemysł celulozowo-papierniczy był tradycyjnie uważany za poważne źródło zanieczyszczenia odbiorników wodnych. W ciągu ostatnich 15-20 lat, dzięki znacznym usprawnieniom technologii w kierunku ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń ściekowych oraz coraz szerszemu stosowaniu biologicznego oczyszczania ścieków, przemysł ten stał się znacznie mniej uciążliwy. Jednakże, nadal można znaleźć w li[...]

Badania zawartości związków szkodliwych w materiałach opakowaniowych z papieru i tektury


  Rola opakowania polega na zabezpieczeniu opakowanego produktu przed uszkodzeniem oraz ochronie przed czynnikami szkodliwymi podczas transportu, przechowywania i użytkowania. Opakowania powinny zabezpieczać zachowanie i utrzymanie dobrej jakości produktów. W szczególności odnosi się to do produktów spożywczych. Wymagania dotyczące opakowań przeznaczonych do produktów spożywczych powinny być jasno określone oraz zapewniona kontrola tych wymagań. Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszym z nich jest wytwarzanie samego papieru, a drugim - przetwórstwo papieru do produktu finalnego - gotowego opakowania, spełniającego określone wymagania dotyczące własności wytrzymałościowych, informacyjnych i promocyjnych. W obu etapach produkcji opakowań z papieru stosowane są środki chemiczne, takie jak: wypełniacze, środki zaklejające, barwniki, substancje śluzobójcze, pigmenty, środki wodoutrwalające, rozjaśniacze optyczne, wybielacze, farby, lakiery i inne. Materiały, z których są wytwarzane opakowania do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością, a szcze- Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru związana jest ze stosowaniem różnorodnych środków chemicznych, zarówno na etapie wytwarzania papieru, jak i w kolejnych procesach przetwórczych. Część tych środków zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, które zostają na włóknach celulozowych lub na powierzchni produktu finalnego - opakowania. Istnieje uzasadnione zagrożenie przenikania substancji chemicznych z opakowania papierowego lub tekturowego do opakowanego produktu. Jeżeli produktem tym jest żywność, to migrujące związki chemiczne mogą powodować nie tylko zmiany zapachowe i smakowe, ale mogą również prowadzić do zanieczyszczenia i skażenia opakowanej żywności. Z tych względów obecność nawet śladowych ilości substancji chemicznych pochodzących z procesu produkcyjnego powinna być ściśle kontrolowana. Do badani[...]

 Strona 1