Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław Szomański"

Zarządzanie bez nagród ale z groźbą kary


  Znacznie ważniejsza od systemu nagród i kar jest wewnętrzna motywacja pracowników do wykonywania pracy.Istnieje wiele koncepcji dotyczących zarządzania personelem, ale zdecydowanie najczęściej stosowane jest tradycyjne zarządzanie za pomocą systemu kar i nagród oraz ich nowoczesna odmiana, czyli zarządzanie przez cele. Z takim podejściem w swoich pracach polemizował między innymi Deming, a w Polsce w sposób formalny opisał to i wdrożył w swojej firmie A. Blikle pod nazwą "zarządzanie bez kar i nagród" [2]. Odrębne zdanie autora, w szczególności uwzględnia konieczność istnienia systemu kar w procesie zarządzania personelem. Uwzględnia także potrzebę unikania współczesnych nadużyć w systemie nagradzania, a zwłaszcza premiowania, które w pewnym stopniu przyczyniły się do wystąpienia kryzysu gospodarczego oraz wymagania norm międzynarodowych dotyczących systemów zarządzania, a przede wszystkim zarządzania bezpieczeństwem informacji. Obejmuje także wszystkie szczeble zarządzania, podczas gdy klasyczne podejście Deminga ograniczało się w zasadzie wyłącznie do robotników i pracowników niższych szczebli zarządzania. Zarządzanie za pomocą kar i nagród Klasyczne zarządzanie opiera się na założeniu, że człowiek do sprawnej pracy wymaga systemu motywacyjnego, obejmującego przede wszystkim wynagrodzenie, system bodźców zawierających nagrody za dobre wyniki (zwykle w postaci premii), oraz kary także w postaci finansowej. W systemie tym uważa się, że sprawny system kar i nagród stanowi podstawową motywację dobrej i sumiennej pracy. Za dobre wyniki w pracy albo dodatkowe zaangażowanie przyznaje się dodatkowe nagrody pieniężne w postaci premii, a za błędy jakościowe i opóźnienia udziela się kar w różnej postaci; często mają one przy tym charakter finansowy, polegający np. na zmniejszeniu planowej premii lub utratę innych dodatków. Oprócz kar finansowych stosuje się także inne kary, takie jak upomnienie, nagana, nagana z wpisaniem do [...]

 Strona 1