Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Wojciechowski"

Inżynieria materiałowa jako kierunek kształcenia w Wielkiej Brytanii

Czytaj za darmo! »

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego stulecia pojawiły się w Polsce możliwości kształcenia w nowej dyscyplinie o nazwie "Inżynieria Materiałowa", która miała wzorować się na powstałej w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 1959/60 dyscyplinie "Materials Science and Engineering" (w skrócie MSE). Dyscyplina ta okrzepła w Stanach Zjednoczonych właśnie w tym czasie, kiedy w Polsce podjęto prace przygotowawcze do uruchomienia studiów na nowym kierunku. Nie można tu pominąć inicjatywy profesora Stanisława Jaźwińskiego, przedwojennego dyplomanta prof. Jana Czochralskiego, który miał nadal żywe kontakty z kolegami ze Stanów Zjednoczonych z okresu wieloletniej pracy w tym kraju. Jako pierwsze zatwierdzono studia na kierunku Inżynieria Materiałowa w Politechnice Warszawskiej i w Polit[...]

Co to jest inżynieria materiałowa?

Czytaj za darmo! »

Jeżeli spojrzeć wstecz, to tendencja do unowocześnienia tego wszystkiego, co niezbędne dla przeżycia, jest tak stara, jak ludzkość. Świadczą o tym liczne przekazy, w tym również pozostałości materialne. Człowiek pierwotny podglądał przyrodę i starał się wykorzystywać swoje obserwacje do wytwarzania skuteczniejszych narzędzi, a także lepszej broni (nie tylko myśliwskiej). Nieco później obok bytowych potrzeb ludzkości pojawiła się także ciekawość "badacza" - człowiek jest obdarzony intelektem twórczym. Wybitne jednostki były w stanie przy niedoskonałości zastosowanej wiedzy i narzędzi badawczych dokonywać uogólnień (np. Leonardo da Vinci) lub odkrywać prawa natury (np. Kopernik). Dopiero jednak rozpoznanie podstawowych praw chemii i fizyki w wiekach XVIII i XIX stanowiło o możli[...]

 Strona 1