Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz DENDURA"

Wykorzystanie kapitału społecznego w sterowaniu procesami

Czytaj za darmo! »

Sukces mój, jako jednego z nas, jest także sukcesem każdego z nas. Sukces każdego z nas jest także moim sukcesem, jako jednego z nas. Wprowadzenie W literaturze i praktyce kapitał ma różne dookreślenia: kapitał finansowy, rzeczowy (materialny), ludzki, intelektualny… W tym też znaczeniu rozumie się zarządzanie zasobami jako zarządzanie różnymi kapitałami. Teorie zarządzania rozwijał[...]

Ontologiczny status norm i zasad zarządzania jakością


  Zasady zarządzania jakością stają się zasadami jakości zarządzania.Inspiracje W zarządzaniu jakością wyodrębnia się takie pojęcia jak norma i zasada. Podczas auditów systemów zarządzania częstokroć też są zadawane pytania wynikające z zasad zarządzania jakością - a dotyczące wymagań, określonych w normach. Ponadto "filozofii jakości" (w nawiązaniu do norm i zasad zarządzania jakością) poświęcono liczne publikacje książkowe, artykuły w "Problemach Jakości", "ABC Jakości" czy materiały konferencji PF ISO 9000 oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję za nauki oraz inspiracje. Problem Powstało więc pytanie: jaka jest różnica znaczenia pojęć: zasady i normy? Tkwimy przecież w sieci pojęć, ich znaczeń: jak je rozumiemy - tak myślimy. Jakich więc aspektów rzeczywistości dotyczą normy, a jakich zasady? Stąd konieczne stało się zbadanie: jak jest rozumiana rzeczywistość? Jak jest pojmowane samo istnienie? Pomocne tutaj są prace, zawierające wyniki dociekań na temat rzeczywistości i istnienia - poczynając choćby od dzieła R. Ingardena ("Spór o istnienie świata") [6] do R. Rożdżeńskiego ("Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata") [9]. Interesujące są też studia o zmianach znaczenia pojęć (np. R. Kosellecka: "Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno- politycznego") [7]; autor ten już w tytule podkreśla pragmatyczne skutki "języka społeczno-politycznego". Status normy Norma wynika z preferowanych celów i wartości, służy celom praktycznym. Jest narzucana w wyniku gry sił lub uzgadniana poprzez kon[...]

 Strona 1