Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Guderski"

Bułka bułce (nie)równa

Czytaj za darmo! »

W polskich piekarniach dużo się inwestuje. Uwaga piekarzy chcących mądrze zainwestować posiadane środki poszła w kierunku urządzeń, które z jednej strony znacznie automatyzują procesy produkcyjne określonych produktów pozwalając przy tym zachować ich wysoką, rzemieślniczą jakość. Dobrym przykładem mogą tu być linie do bułek. Rosnące zainteresowanie zakupami tych urządzeń świadczy o tym, że możliwe jest połączenie automatycznych rozwiązań z wymogami wysokiej jakości stawianymi przez konsumentów. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań technicznych w automatycznych liniach do bułek na tle zmieniających się wymagań asortymentowych i jakościowych. Opisujemy je zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego produkcji różnych rodzajów bułek w linii o bardzo bogatej konfi guracji. Dzielenie i formowanie kęsów ciasta Konstruktorzy oferowanych obecnie na rynku dzielarek szukają rozwiązań pozwalających na stosowanie różnych sposobów dzielenia i formowania zależnie od wymaganej wydajności produkcyjnej jak i rodzaju ciasta. Projektanci urządzeń szukają - i znajdują - rozwiązań pozwalających na jak najdelikatniejsze dzielenie i formowanie ciast o jak najwyższej wodochłonności, czego przykładem jest cor[...]

...juz. 20 lat - niezmiennie z firmą GETH


  W czasach, gdy znane na całym świecie firmy i koncerny mogą poszczycić się ponadstuletnią tradycją, pisanie o jubileuszu 20-lecia firmy wydaje się być nie do końca uzasadnione. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę okoliczności i czas, lata 80. i 90., w którym po raz pierwszy w Polsce pojawiła się możliwość tworzenia prywatnej działalności gospodarczej, możemy śmiało powiedzieć, że funkcjonowanie firmy w niezmienionym kształcie i formie prawnej przez 20 lat jest okresem wystarczająco długim, aby mógł być zauważony. Rok 201[...]

Projekt - piekarnia - obejmuje edukację i naukę zawodu

Czytaj za darmo! »

Od 22 lat działam w środowisku branży piekarskiej i cukierniczej w Polsce i na swojej drodze spotykam mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy oprócz realizacji celów biznesowych, gotowi są również służyć innym pomocą i doświadczeniem. Jestem głęboko przekonany, że wśród polskich piekarzy i cukierników znajdzie się wielu, którzy będą chcieli wspomóc ten projekt.[...]

 Strona 1