Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika GIDEK"

Środowiskowe zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w XXI wieku


  Corocznie prawie 3 miliony ludzi na świecie przedwcześnie umiera na skutek narażenia na zanieczyszczenia powietrza, a alergie, astma i inne choroby układu oddechowego stanowią główny powód hospitalizacji. Każdego roku traci życie około 5 milionów dzieci w wieku 0-14 lat z powodu narażenia na czynniki środowiskowe. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że średnio codziennie umiera 13 tysięcy dzieci tylko na skutek przebywania i życia w zanieczyszczonym środowisku [1]. Dzieci i młodzież charakteryzują się szczególną wrażliwością na środowiskowe zagrożenia zdrowia [2], a wrażliwość ta rozpoczyna się już w okresie prenatalnym. Płód jest wyjątkowo czuły na różnego rodzaju szkodliwości fi zyczne i chemiczne, takie jak ołów, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), metylortęć czy tlenek węgla [1; 3]. Z ostatniego raportu WHO wynika, że w populacji dorosłych ilość chorób uwarunkowana środowiskowo szacowana jest na 24%, a w populacji dzieci i młodzieży na ponad 33% [4]. W początkowym okresie życia intensywnie się rozwija i dojrzewa układ nerwowy, hormonalny i immunologiczny. Zwiększone tempo wentylacji minutowej płuc, zwłaszcza w czasie zabaw, oraz szybszy metabolizm sprawiają, że narażenie dzieci na zanieczyszczenia powietrza jest znacznie większe niż osoby dorosłej [1; 5]. W przeliczeniu na jednostkę masy ciała dzieci wchłaniają większe niż dorośli dawki substancji toksycznych nie tylko z powietrzem, ale również z wodą i żywnością. Im młodsze bowiem dziecko, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne, a więc spożywanie większych ilości pokarmu oraz wody, w przeliczeniu na jednostkę masy ciała, zwiększa narażenie na zanieczyszczenia w nich zawarte [5; 6]. Dzieci i młodzież narażone są na zanieczyszczenia środow[...]

 Strona 1