Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Dresler"

Metale ciężkie w niektórych roślinach uprawnych Lubelszczyzny

Czytaj za darmo! »

Na rejony użytkowane rolniczo nieustannie oddziałują różne czynniki, w tym antropogeniczne, które mogą mieć ujemny wpływ m.in. na jakość gleby, wody, powietrza i roślin, a pośrednio - otrzymywanej żywności. Związane są przede wszystkim z rozwojem przemysłu, transportu, a niekiedy również z działalnością rolniczą. Konsekwencją tego stalego wpływu może być zanieczyszczenie środowiska różnymi substancjami, w tym także związkami i pierwiastkami szkodliwymi, a nawet niebezpiecznymi dla organizmów żywych i człowieka. Lubelszczyzna to typowy rejon rolniczy. Uprawia się tu, ze względu na zróżnicowanie glebowe, m. in. ozime pszenicę i żyto oraz ziemniaki. Rośliny te spełniają bardzo ważną funkcję w żywieniu zwierząt i ludzi. Dlatego należy systematycznie kontrolować jakość ziarna zbóż i bulw ziemniaków. W ocenie tej konieczne jest uwzględnienie zawartości m.in. metali ciężkich, a szczególnie ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci; uzupełnieniem tej oceny spożywane produkty roślinne. Zawartość pierwiastków śladowych w płodach rolnych jest zmienna i zależy od gatunku, fazy rozwojowej oraz części rośliny. Najmniejsze ilości metali ciężkich zazwyczaj znajdują się w ziarnie zbóż i owocach, natomiast największe w organach wegetatywnych. O ilości tych metali pobieranych przez rośliny z gleby decyduje m.in. skład granulometryczny, odczyn gleby, ich ogólna zawartość i forma występowania, zawartość próchnicy oraz interakcje z innymi pierwiastkami. W ocenie jakości surowców roślinnych pomocne jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. 03. 37. 326) (tabela 1). Nadmiar metali ciężkich w roślinach, jeżeli przedostaną się one do organizmów zwierząt i ludzi, może wywołać nieko[...]

 Strona 1