Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KASZTELEWICZ"

Kopalnie węgla brunatnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów przedstawiających problematykę górnictwa i energetyki na węglu brunatnym w Polsce. Przedstawione zostaną podstawowe dane zakresu parametrów eksploatacyjnych, ochrony środowiska, zasobów w czynnych i perspektywicznych rejonach. Opisane też będą problemy polskich elektrowni opalanych węglem brunatnym oraz plany perspektywiczne branży na następne 50 [...]

Węgiel nie ma konkurenta

Czytaj za darmo! »

Zwykłe spalanie w kotłach elektrowni i ciepłowni powinniśmy zastąpić wykorzystaniem węgla do produkcji paliw ciekłych i gazu - napisał w liście do uczestników XXI Światowego Kongresu Górniczego prezydent RP Lech Kaczyński - patron honorowy kongresu.Po 50 latach Światowy Kongres Górniczy wrócił do Polski. Stolicą światowego górnictwa stał się na kilka dni (7-12.09.) Kraków. Pierwszy kongres [...]

Doktryna górniczo-energetyczna Polski przeciwwagą do polityki energetyczno-klimatycznej UE (cz. 1) DOI:


  Polska winna podjąć zdecydowane działania w rozmowach z Unią Europejską o roli węgla w energetyce w Europie, a w tym roli europejskiego przemysłu gwarantującego miejsca pracy. Dla rozwoju gospodarczego Europa i Polska potrzebuje taniej energii elektrycznej. Uważam, że można zmienić obecną i proponowaną politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej z zasady kar i subwencji na zasadą biznesową z uwzględnieniem polityki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, a nie tylko niskoemisyjnej. Obecna polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Polska winna jednoznacznie wypracować własną doktrynę górniczo-energetyczną opartą w pierwszej kolejności o energetykę węglową w powiązaniu z ekonomiczną energetyką odnawialną. Słowa kluczowe: polityka klimatyczno-energetyczna, energetyka węglowa, energetyka odnawialna, emisja CO2, bezpieczeństwo energetyczneWSTĘP Obecna polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza Europy po wydarzeniach Rosja - Ukraina - Europa oraz Grecji nie pozostawiła żadnych złudzeń, że każdy kraj Europy w pierwszej kolejności dba o własne interesy, a w drugiej zaczyna myśleć o interesach globalnych. Nasz kraj winien wyciągnąć strategiczne wnioski z tej sytuacji i zacząć dbać w pierwszej kolejności o interes Polski, a interes globalny przełożyć na drugi plan. Polska winna jednoznacznie wypracować własną doktrynę górniczo-energetyczną opartą w pierwszej kolejności o energetykę węglową w powiązaniu z ekonomiczną energetyką odnawialną. Nie można karać kraju za historyczne uwarunkowania gospodarcze. Powinna zostać jednoznacznie zmieniona i określona nowa doktryna ekologiczna UE. Pol[...]

Doktryna górniczo-energetyczna Polski przeciwwagą do polityki energetyczno-klimatycznej UE (cz. 2) DOI:


  WĘGIEL BRUNATNY Na świecie wydobycie węgla brunatnego w 2012 r. wynosiło ponad 1 mld t i z tego paliwa wyprodukowano około 3% energii elektrycznej. Natomiast w Unii Europejskiej wydobycie kształtuje się na poziomie 420-440 mln t. Liderem w skali świata i Europy są Niemcy, które wydobywają ponad 180 mln t tego paliwa rocznie. Polska z wydobyciem ponad 60 mln t plasuje się na 7. miejscu na świecie i na 2. w UE. W krajach UE zauważa się tendencję wzrostową w produkcji węgla brunatnego tak w porównaniu do lat 2012/2008 - 2,7%, jak i do 2012/2011 - 1,7%. Natomiast ilościowo największy wzrost obserwuje się w Niemczech, bo aż prawie o 9 mln t w porównaniu do lat 2012/2011, a w porównaniu do 2008 r. wzrost ten wynosi ponad 10 mln t węgla brunatnego. Wielkość wydobycia węgla brunatnego na świecie i krajach UE przedstawiono w tabeli 6 i 7. Walka o czystość klimatu Do dziś brak jest jednoznacznych dowodów, które przekonałyby wszystkich naukowców i badaczy klimatu, że to właśnie antropogeniczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery powoduje globalne ocieplenie. Geologiczna historia naszej planety dostarcza wielu przykładów na to, że zmiany klimatyczne mają swoje naturalne cykle, niezależne od działalności człowieka. A jednak duża część społeczności międzynarodowej uporczywie ignoruje fakty, forsując teorię antropogenicznych zmian klimatu[...]

Doktryna górniczo-energetyczna Polski przeciwwagą do polityki energetyczno-klimatycznej UE (cz. 3) DOI:


  Zużycie węgla w energetyce w Polsce i w Niemczech Niemcy zużywają ponad dwa razy więcej węgla niż Polska i wcale nie zmniejszają ilości energii produkowanej z tego surowca, a wręcz przeciwnie. Do produkcji energii wykorzystują zarówno węgiel kamienny; rodzimy ok. 12 mln t/r. i importowany ok. 55 mln t/r. (za 2014 r.), zużywając go na poziomie podobnym jak Polska w energetyce, podobnie węgiel brunatny. Ale tego drugiego paliwa zużywa się w Niemczech już trzy razy więcej niż nad Wisłą, bo aż 184 mln t wobec 64 mln t w Polsce w 2012 r.! W przełożeniu na produkcję energii elektrycznej wygląda to następująco: w 2012 r. z węgla brunatnego wyprodukowano w Niemczech 161,1 TWh energii, czyli więcej niż w tym samym czasie w Polsce ze wszystkich źródeł (według danych PSE wynika, że było to 159,8 TWh). Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła zaś Niemczech w 2012 r. 116,1 TWh. Wynika z tego, że w 2012 r. w Niemczech z węgla łącznie wyprodukowano 277,2 TWh energii. Wg PSE w 2012 r. w Polsce elektrownie zawodowe na węglu brunatnym wyprodukowały 55,5 TWh, a elektrownie zawodowe na węglu kamiennym 84,4 TWh. Łącznie daje to 139,9 TWh - czyli blisko dwukrotnie mniej niż w Niemczech! Niemcy zwiększają w ostatnich latach udział węgla w energetyce głównie z powodu rozważnego myślenia o gospodarce - energia węglowa była i wciąż jest pewna oraz najtańsza. Nasi zachodni sąsiedzi wykorzystują również złoża węgla brunatnego położone tuż za naszą granicą (okolice Gubina). Roczne wydobycie sięga tylko tam ok. 60 mln t. To dokładnie tyle, ile wynosi całe polskie wydobycie tego surowca. Paradoks jest zatem następujący: Niemcy mogą i opłaca im się wydobywać węgiel brunatny, mają program wydobywczy dla węgla brunatnego na następne 40 lat, w Polsce zaś się to nie opłaca. Co więcej, według informacji niemieckich mediów, aktualnie buduje się w Niemczech jedenaście dużych systemowych elektrowni węglowych. Jednocześnie na zakończenie tyc[...]

Doktryna górniczo-energetyczna Polski przeciwwagą do polityki energetyczno-klimatycznej UE (cz. 4) DOI:


  ZAŁOŻENIA DLA POLSKIEJ DOKTRYNY ENERGETYCZNEJ Wydaje się, że w latach 2013-2015 wystąpiło wiele różnych zdarzeń, które winny skłonić władze UE do weryfikacji celów polityki gospodarczej formułowanych w nawiązaniu do pakietu energetyczno-klimatycznego z 2008 i 2014 r. i sformułowania nowych kierunków kształtowania ładu gospodarczego w Europie. Celem winno być utrzymanie zdolności gospodarki europejskiej do konkurowania na rynku globalnym. Dodatkowo obecna sytuacja polityczna i gospodarcza Europy po wydarzeniach na linii Rosja - Ukraina - Europa nie pozostawiła żadnych złudzeń, że każdy kraj Europy w pierwszej kolejności dba o własne interesy i dopiero w drugiej kolejności zaczyna myśleć o interesach globalnych. Nasz kraj winien wyciągnąć strategiczne wnioski z tej sytuacji i zacząć dbać w pierwszej kolejności o interes Polski, a interes globalny przełożyć na drugi plan. Polityka klimatyczna, czyli co jest czyste, a co nie! Można też zapytać, dlaczego to akurat energetyka węglowa jest aż tak krytykowana? Dlaczego to z CO2 zrobiono światowego "przestępcę" numer jeden? I dlaczego tak wiele osób podpisuje się pod populistycznymi hasłami? Niestety, problem dwutlenku węgla już dawno stał się kwestią nie naukową, a polityczną. I to politycy wykorzystują go do własnych potrzeb. Nie zawsze takich, którymi chcieliby się chwalić. Ochrona środowiska nie jest dla nich celem, tylko narzędziem do realizacji swoich zamierzeń. Oto przykłady: 1. Finansowanie dla sektora energii odnawialnej w 2012 r. wyniosło: w Chinach ponad 65 mld USD, w USA ponad 35 mld USD, w Niemczech prawie 24 mld USD. 2. W samych Niemczech firmy produkcyjne i usługowe, działające w segmencie dostaw towarów i usług służących ochronie klimatu, uzyskały w 2011 r. 45,5 mld euro przychodów ze sprzedaży. Działalność gospodarczą w sektorze na rzecz ochrony środowiska prowadzi w Niemczech 9000 przedsiębiorstw (tyle jest zarejestrowanych). Segment ochrony klimatu obejmuje szcz[...]

Doktryna górniczo-energetyczna Polski przeciwwagą do polityki energetyczno-klimatycznej UE (cz. 5) DOI:


  12. Polskie górnictwo węgla brunatnego, podobnie jak górnictwo węgla kamiennego, ma wszelkie atuty do kontynuacji wydobycia w XXI w. Dla kontynuacji wydobycia węgla brunatnego Polska winna zagospodarować liczne bardzo zasobne złoża perspektywiczne, położone w rejonie Gubina, Legnicy, Złoczewa, Rogóźna czy Poniec-Krobi. Zagospodarowanie tych złóż zagwarantuje wydobycie na dziesiątki lat XXI w. w wielkości nie mniejszej niż do tej pory (obecnie Polska wydobywa ponad 60 mln t/rok). Zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego pozwoli w rejonach ich wydobycia zbudować pełną ilość nowych (mocy) elektrowni. A zbudowanie nowych elektrowni w rejonie Gubina czy Legnicy zmniejszy w znacznym stopniu straty spowodowane przesyłem energii elektrycznej z centralnej na zachodnią część Polski [9, 15, 16]. 13. Należy z wyczuciem inwestować w energetykę odnawialną przy założeniu malejących do niej dotacji, aby zachowywać w tej branży gospodarkę możliwie najbliższą rynkowej. Wielkim wyzwaniem dla placówek naukowo-badawczych jest zbudowanie "baterii" o dużej pojemności do magazynowania energii elektrycznej z OZE, sukces w tym zakresie może zmienić podejście do energetyki odnawialnej. 14. Warto ponownie przeanalizować zasadność wprowadzania energetyki atomowej w naszym kraju o dużej mocy ok. 6000 MW. Bardzo duże nakłady związane z tą energetyką w powiązaniu ze stanem zadłużenia Polski czyni tę kwestię problemem wagi państwowej. 15. Trzeba kontynuować prace nad czystymi technologiami węglowymi w celu poprawy efektywności i ograniczania skutków spalania paliw kopalnych w energetyce. Zwiększenia roli węgla brunatnego należy zatem upatrywać w jego przetwórstwie na paliwa płynne i gazowe, w tym gaz syntezowy i wodór oraz w produkcji brykietu czy pyłu węglowego. CZYSTY WĘGIEL: PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI Nie ma wątpliwości, że w XXI w. surowce energetyczne wciąż będą najważniejszymi nośnikami energii, umożliwiającymi rozwój gospodarki zarówno[...]

Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym

Czytaj za darmo! »

Podstawowym i jednym z najtańszych paliw, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce jest węgiel brunatny. Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego powoduje jednak znaczne przekształcenia środowiska naturalnego. W miejsce lokalnych ekosystemów tworzony jest sukcesywnie krajobraz industrialny, charakteryzujący się znacznym stopniem przekształcenia istniejących pierwotnie użytków rolnych i leśnych. Stopień tych przekształceń jest funkcją uwarunkowań geologiczno-górniczych, intensywności eksploatacji oraz wielkości nakładów finansowych przeznaczonych na kompleksową rekultywację przekształconych obszarów. Negatywne oddziaływanie człowieka na powierzchnię ziemi obserwowane jest przede wszystkim na obszarach przemysłowych. W wyniku odkrywkowej eksploatacji w[...]

Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym (2)

Czytaj za darmo! »

Tereny rekultywowane w kopalni obejmą dwa pola: Bełchatów oraz Szczerców. Obecnie eksploatowane pole Bełchatów zajmuje powierzchnię 3887 ha i zostanie wyczerpane w 2018 r. Udostępnienie złoża wymagało zdjęcia nadkładu, który został umieszczony na zwałowisku zewnętrznym, wyniesionym ponad teren na wysokość 195 m i powierzchni u podstawy około 1480 ha. Zgodnie z decyzją władz zwałowisko to zostało zrekultywowane w kierunku leśnym, przez nasadzenie 14 000 sztuk/ha odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów. Górnicy z Bełchatowa jedyni w branży dla przeciwdziałania erozji wodnej na skarpach stosują pasy ze sztucznej darni. Darń ta produkowana jest na specjalnie przygotowanych powierzchniach i następnie pasami umieszczana jest na skarpach. Na stoku północnym wybudowana [...]

 Strona 1  Następna strona »