Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Klepańska"

Zagospodarowanie osadów pochodzących z czyszczenia wkładów do wymienników ciepła

Czytaj za darmo! »

W Wydziale Remontowym Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) w Płocku czyści się wymienniki ciepła z różnych instalacji Zakładów. Zbadano właściwości osadu usuwanego w procesie czyszczenia i gromadzenia w osadniku Imhoffa. Zaproponowano sposób zagospodarowania tego osadu i przeprowadzono wstępne badania wybranych metod utylizacji. urki wymienników ciepła są najpierw [...]

Zagospodarowanie osadów z Bloków Wodnych

Czytaj za darmo! »

W Wydziałach Bloków Wodnych Rafineryjnych i Bloków Wodnych Petrochemicznych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku zbadano miejsca powstawania osadów. Oszacowano ilość powstających osadów, zbadano ich właściwości oraz zaproponowano sposób zagospodarowania. loki Wodne są przeznaczone do produkcji wody obiegowej, jej tłoczenia do instalacji, przyjęcia wody do chłodni,[...]

Sorbenty mineralno-węglowe otrzymane z wodorotlenku glinu i mieszaniny węglowodorów pochodzących z procesu flotacji ścieków petrochemicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wytwarzania sorbentów mineralno-węglowych z następujących surowców wyjściowych: strumień ściekowy z instalacji do produkcji fenolu i acetonu, zawierający chlorek glinu, oraz mieszaninę węglowodorów z procesu flotacji ścieków petrochemicznych. Określono optymalne warunki otrzymywania matrycy mineralnej (wodorotlenku glinu) oraz warunki karbonizacji i skład sorbentów zł[...]

 Strona 1