Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Gąsowski"

Ochrona przed powodzią doliny Loary jako przykład rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Pomiędzy Loarą i Wisłą występuje duże podobieństwo zarówno ze względu na wielkość samych rzek oraz dorzeczy, jak i ich dużą rolę w rozwoju cywilizacyjnym kraju. Wisła i Loara stały się osiami siedlisk ludności, rolnictwa, a z czasem - dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. Przez wieki stanowiły ważne drogi wodne, które jednak obecnie straciły swoje znaczenie komunikacyjne i praktycznie przestały być użytkowane w celach żeglugowych [5]. Autorzy są przekonani, że doświadczenia francuskie wyniesione z ochrony przed powodzią doliny Loary - zarówno historyczne, jak i współczesne - mogą i powinny inspirować polskich specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpowodziową doliny Wisły, a także wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej. 1900 Rys. 1. Katastrofalne powodzie Loary [...]

 Strona 1