Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Sikora"

Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP

Czytaj za darmo! »

Food safety is one of the most important indicators of agri-food products' quality and its priority is reflected in polish and European Union's legislation. Although the obligation of HACCP system implementation in all polish food-sector companies exists from the moment of joining EU some units still had not met these requirements. There are presented results of studies concerning motives and[...]

MV cables failure rate function analysis

Czytaj za darmo! »

(Analiza funkcji wskaźnika awaryjności kabli średniego napięcia). Celem artykułu jest przedstawienie (nie)zawodności kabli średniego napięcia związanej z czasem ich pracy. Analizowano dane o uszkodzeniach z dwóch firm dystrybucyjnych i obliczono parametry rozkładów prawdopodobieństwa Weibulla. Przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów - wielkościami wejściowymi są wskaźniki awaryjności g[...]

Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa

Czytaj za darmo! »

Food safety is one of the most important indicators of agri-food products' quality and its priority is reflected in Polish and European Union's legislation. Although the obligation of HACCP system implementation in all Polish food-sector companies exists from the moment of joining EU some units still had not met these requirements. There are presented results of studies concerning motives and[...]

Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji.

Czytaj za darmo! »

Samoocena to najlepszy sposób kształtowania świadomości projakościowej.Wdrożenie systemu zarządzania jakością staje się podstawą do realizacji kolejnego celu, jakim jest kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM). Prawidłowe zrozumienie przesłania filozofii TQM wymaga od kierownictwa organizacji wypracowania systemu zarządzania obejmującego wszystkich członków, w celu osiągnięcia długotrwał[...]

Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej

Czytaj za darmo! »

Popularność systemów zarządzania jakością (SZJ) zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000 jest bezsprzeczna. Trudno też polemizować z korzyściami wynikającymi z wdrożenia i certyfikacji SZJ, które zostały szeroko opisane w literaturze. Problemem, na który nie udzielono do tej pory jednoznacznej odpowiedzi wydaje się zagadnienie wpływu ponoszonych nakładów związanych z utrzymaniem SZJ na u[...]

Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją

Czytaj za darmo! »

Doskonalenie jakości zarządzania polega przede wszystkim na poprawie jakości kierowania kapitałem ludzkim oraz efektywnym wykorzystaniu posiadanego majątku finansowego i rzeczowego. Wprowadzenie Ryzyko i niepewność to cechy charakterystyczne dla współczesnego otoczenia, które obligują organizacje do optymalizacji kierowania własnym rozwojem. Istotne staje się wykształcenie umiejętności wyko[...]

Zarządzanie a wzrost konkurencyjności autoryzowanych dealerów samochodowych

Czytaj za darmo! »

Istotny rozwój gospodarki w ostatnich latach w sposób szczególny wpłynął na powstanie znacznej liczby firm handlowo-usługowych. Do tej grupy przedsiębiorstw zaliczają się również autoryzowani dealerzy samochodowi. Głównym celem niniejszej pracy jest identyfikacja obszarów firm handlowo-usługowych, w tym również stacji dealerskich, w których tkwią potencjalne źródła doskonalenia i rozwoju. Chodzi o wskazanie tych przestrzeni funkcjonowania organizacji, w których zintensyfikowane i świadome działania pozwolą uzyskać efekt doskonalenia i zapewnią wzrost konkurencyjności. Analiza wymagań w obliczu prawidłowego wdrażania i utrzymywania systemu ISO 9001: 2000 została wykonana przez pryzmat zasad zarządzania. Niewiele jest publikacji szczegółowo zajmujących się problematyką jakoś[...]

 Strona 1  Następna strona »