Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ ZAWADKA"

Efektywność działania Stacji Uzdatniania Wody w Walendowie


  Przeprowadzono ocenę efektywności działania Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Walendowie przy uwzględnieniu wybranej technologii, urządzeń oraz wyników badań wody. ■ Lokalizacja Walendów jest jednym z sołectw gminy Nadarzyn, położonej w południowo- -zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Liczba osób zamieszkałych w gminie wynosi ponad 10 tysięcy i w zależności od sezonu rośnie do ok. 17 tysięcy. Powierzchnia zajmowana przez gminę wynosi 7340 ha, a gęstość zaludnienia ok. 137 mieszkańców/km2. Na terenie gminy źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia ze studni głębinowych, a przy ujęciach istnieją stacje uzdatniania wody. Poza zorganizowanymi źródłami zaopatrzenia w wodę na terenie gminy funkcjonują studnie kopane, które nie zapewniają wymaganej jakości wody do picia. Stopień zwodociągowania gminy wynosi ok. 90%, a skanalizowania tylko ok. 55%. ■ Opis technologiczny Poniżej przedstawiono skrócony opis technologiczny SUW w Walendowie. Na podstawie badań technologicznych wody surowej, przeprowadzonych na pilotowej stacji doświadczalnej, określono technologię i urządzenia niezbędne do prowadzenia procesu uzdatniania wody, zgodnie z wymaganiami jakości wody przeznaczonej do zaopatrywania ludności. Woda surowa o uśrednionym składzie jest podawana ze studni wierconych (z ujęcia nr 1-5) pompami głębinowymi, które mają za zadanie dodatkowo zwiększyć wydajność stacji. Wstępne uzdatnianie wody odbywa się przez napowietrzanie wody surowej przez dwie turbiny, zamontowane wewnątrz dwóch zbiorników wody surowej. W wyniku napowietrzania woda surowa natlenia się do poziomu ok. 7-8 mg O2/dm3, co pomaga usunąć związki gazowe, przykładowo dwutlenek węgla czy siarkowodór. W zbiorniku wody surowej rozpoczyna się proces utleniania związków żelaza i manganu zawartych w wodzie surowej. Przyjęty czas reakcji (kontaktu) w zbiorniku wody surowej wynosi ok. 1,5 godz. Za pomocą zestawu pomp pośr[...]

 Strona 1