Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"T. ZBIGNIEW DWORAK"

Środowisko atmosferyczne

Czytaj za darmo! »

Ukazał się nowy podręcznik meteorologii i klimatologii, przeznaczony głównie dla studentów geografii i turystyki, lecz przydatny również dla studentów kierunku inżynieria środowiska, a w szczególności - z dziedziny ochrony powietrza. Po wstępnych informacjach o przedmiocie meteorologii i klimatologii, prowadzeniu obserwacji synoptycznych oraz klimatycznych - łącznie z wykorzystaniem już[...]

Pomiar jasności tła nocnego nieba

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia pyłowe oraz tzw. świetlne (nadmierne rozjaśnienia) stanowią poważne zagrożenie dla egzystencji człowieka w ośrodkach miejskoprzemysłowych. Należy m.in. do nich aglomeracja krakowska (Kraków, Skawina, Wieliczka, Niepołomice, Zabierzów), w której te zanieczyszczenia bywają nader uciążliwe. Zanieczyszczenie świetlne (ang. light pollution) jest to świecenie nocnego nieba, wywołane przede wszystkim oświetleniem chmur na zachmurzonym niebie, a także rozpraszaniem światła sztucznego przez gazy, pyły i aerozole ciekłe obecne w atmosferze, związane ze złą jakością oświetlenia zewnętrznego. Źle skonstruowane urządzenia kierują część światła w niebo zamiast w dół. Świecenie nocnego nieba ma wpływ nie tylko na prowadzenie obserwacji astronomicznych, lecz także na [...]

Wstępne wyniki pomiarów jasności tła nocnego nieba

Czytaj za darmo! »

Jak pisaliśmy w "Aurze" nr 3 podjęliśmy się, w ramach badań prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Określenia zmian zanieczyszczenia świetlnego nocnego nieba dla dużego miasta na przykładzie Krakowa oraz próby określenia jego korelacji z zanieczyszczeniami atmosfery aerozolami i pyłami zawieszonymi (Projekt badawczy nr PB 3361/B/P01/ 2008/34, kierownik dr Tomasz Ściężor). Pomiary jasności nocnego nieba od czwartego kwartału 2008 roku prowadzą - za pomocą mierników SQM-LT. Zbigniew Dworak (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH), Wiesław Kaszowski (Zakład Teledetekcji Atmosfery IMGW), Marek Kubala i TomaszŚciężor (Wydział Inżynierii Środowiska PK), jak również inne, przyuczone osoby. Te obserwacje są wykonywane bez filtra [...]

 Strona 1