Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Lindner"

Wykorzystanie papieru w tyflopedagogice


  Rola papieru jako nośnika informacji nieodłącznie kojarzy się z gazetami, książkami, magazynami. Istnieje jednak specyficzna grupa osób, dla której papier, aby nieść informację, nie musi być wcale zadrukowany. Są to osoby niewidome. Pomimo wielu nowoczesnych narzędzi służących do zapisywania i odczytywania informacji przez osoby niewidzące (czytniki, dyktafony, programy OCR, specjalistyczne programy udźwiękowiające, czujniki barw i światła), papier pozostaje nadal ważnym środkiem umożliwiającym szybkie zapisanie informacji i jej późniejszy odczyt.Pojęcie tyflopedagogiki Tyflopedagogika to nauczanie osób niewidomych z wykorzystaniem m.in. pomocy dydaktycznych dostępnych dotykowo (gr. Typhlos - ślepy, ukryty, ciemny). Zadania tyflopedagoga nie ograniczają się do nauczenia tylko i wyłącznie pisma dotykowego brajla. Wśród pomocy tyflograficznych są też mapy, schematy, wykresy itp. Nauka odczytywania tak podanej informacji jest trudna i długotrwała (1). Jak "widzi" niewidomy Ze względów fizjologicznych, człowiek opuszkami palców stosunkowo łatwo i dokładnie wyczuwa niewielkie, jednoznaczne wypukłości na płaskiej powierzchni. Znacznie trudniej jest precyzyjnie odebrać otwory lub wgłębienia o niewielkiej średnicy (2-3 mm). Z tego powodu mówimy często o piśmie lub rysunku wypukłym. Jeżeli chodzi o informację zapisaną tekstem, w Polsce, podobnie jak w całej Europie, króluje pismo wynalezione w 1837 r. przez Louisa Braille’a. Podstawowy znak brajlowski bazuje na macierzy 3x2 punktów (tzw. sześciopunkt brajlowski). W związku z tym, że każdy punkt ma dwa możliwe stany (podniesiony lub nie), sześciopunkt umożliwia zapisanie 26=64 znaków, począwszy od znaku pustego (spacja) aż do kompletu punktów (znak skreślenia, zamazania). Wykorzystanie papieru w tyflopedagogice Michał Głębowski, Sebastian Lindner, Marek Jakubowski Niekiedy możemy spotkać się z tzw. ośmiopunktem (slangowo zwanym brajlem amerykańskim). W naszym kraju, n[...]

 Strona 1