Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA PYSZCZEK"

Czynniki wpływające na proces projektowania opakowań


  Projektowanie opakowań jest powiązane z wieloma dyscyplinami, m.in. marketingiem, planowaniem strategicznym, psychologią i socjologią. Na świecie jest silną gałęzią przemysłu związaną z wzornictwem przemysłowym, ma bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw estetycznych w społeczeństwie, obecnie też na opakowaniu spoczywa większa niż dawniej rola sprzedażowa. W efekcie opakowanie stało się narzędziem, które - umiejętnie zaprojektowane - decyduje o sukcesie lub porażce rynkowej produktu. Jak wskazują badania, na jakie powołują się DuPuis i Silva, 75% decyzji zakupowych zostaje podjętych przy półce sklepowej [2]. Projektowanie opakowań jest skomplikowanym procesem, który został szeroko omówiony w literaturze przedmiotu. Różnią się one stopniem skomplikowania i nomenklaturą. Jedno jednak je łączy, to mianowicie, że w opakowaniu, jako na jedynej formie powiązanej z reklamą, nic nie może być przypadkiem umieszczone. Każdy element powinien mieć swoje uzasadnienie, aby zbudować skuteczny przekaz dla nabywcy. Celem podjętych rozważań jest zaprezentowanie czynników, jakie uwzględniają projektanci opakowań w swojej pracy. Warto więc przybliżyć temat, jak ten proces powstawania opakowania wygląda oraz zaprezentować znaczenie elementów, które najczęściej pojawiają się na opakowaniach. Zmiany wartości społecznych a projektowanie opakowań Projektowanie opakowań wymaga w pierwszym rzędzie zrozumienia osób, do których kierowany jest produkt. Trudność polega na tym, że projektowane opakowanie ma być odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby konsumentów, ale też wychodzić w przyszłość i spełniać te, które dopiero się pojawią [7]. Obserwacja rynku, przewidywanie trendów jest obecnie bardziej skomplikowane. Zmiany społeczne mają inny charakter niż 20 czy 30 lat temu. Opisanie odbiorcy produktu poprzez charakterystykę demograficzną - klasyfikacje według płci, miejsca zamieszkania, zarobków, wykształcenia - nie daje obrazu, który pozwala precyzyj[...]

Wybrane aspekty projektowania warstwy wizualnej opakowań


  Użytkowość opakowań przejawia się między innymi w sferze wzornictwa. Dostosowanie kształtu i grafiki tak, aby z jednej strony ułatwić korzystanie z produktu, a z drugiej sprawić, aby stojący na półce lub w kredensie zapakowany produkt oddziaływał estetycznie to podstawowe przykłady użytkowości wzorniczej. W literaturze przedmiotu rzadko wspomina się o tym, że opakowania kształtują poczucie piękna w społeczeństwie. Opakowania są odbiciem estetycznej wrażliwości, która jest zróżnicowana geograficznie, ale też są wypadkową stopnia obecności w życiu społecznym wartości estetycznych, czyli na przykład przywiązywania wagi do tego, w jakim otoczeniu żyjemy, mieszkamy i pracujemy. O ostatecznym kształcie opakowania produktu decyduje producent lub osoby przez niego wskazane. Warto jednak podkreślić istotną rolę, jaką w tym procesie odgrywa projektant. To on wizualizuje oczekiwania, ustalenia oraz wskazówki zarówno zleceniodawcy, jak i agencji reklamowej, dla której pracuje. Od jego umiejętności i doświadczenia w dużej mierze zależy skuteczność, w jaką zostanie "uzbrojone" opakowanie, aby zostało zauważone na półce sklepowej i kupione przez konsumentów wraz z zapakowanym w nim produktem. Celem podjętych rozważań jest próba przybliżenia tych etapów pracy nad opakowaniem, za które odpowiada projektant. Wtymprzypadku szczególnie ważna jest praktyka, bo sama teoria nie daje gwarancji sukcesu, a jedynie stanowi punkt wyjścia w podjętych działaniach projektowych. Język opakowania Projektowanie opakowań wymaga znajomości wiele zagadnień i czynników, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie sukcesu sprzedażowego. Projektant musi wziąć pod uwagę zmiany społeczne, które przejawiają się w stylach życia nabywców, ich aspiracjach i wartościach. Aby stworzyć profil odbiorcy, trzeba także [...]

 Strona 1