Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Wasiak"

Promocja polskiego przemysłu opakowaniowego - ważnym zadaniem Polskiej Izby Opakowań

Czytaj za darmo! »

Polska Izba Opakowań wspiera obecność polskich opakowań na rynkach krajowych i międzynarodowych. Obecność na tych rynkach to zwiększenie szansy na sprzedaż produkowanych opakowań i maszyn pakujących oraz pozyskanie nowych odbiorców. Działalność Polskiej Izby Opakowań ma na celu upowszechnienie wiedzy o polskim przemyśle opakowaniowym, poziomie technologicznym i produkcji opakowań oraz maszyn[...]

Polska Izba Opakowań - rzecznikiem społecznie odpowiedzialnego biznesu

Czytaj za darmo! »

Zadaniem Polskiej Izby Opakowań (PIO) jest, aby każda firma należąca do Izby była rozpoznawana na rynku jako firma społecznie odpowiedzialna, która osiąga efekt komercyjny w sposób uwzględniający wartości etyczne, prawa pracownicze, rozwój społeczności oraz ochronę środowiska naturalnego. Służyć temu będzie ustanowienie przez Izbę wyróżnień "Firma społecznie odpowiedzialna". Wacław Wasiak: P[...]

Activities of Polish Chamber of Packaging

Czytaj za darmo! »

Acting as the representative of companies associated in the Chamber and taking into account their opinions and interests, the Polish Chamber of Packaging cooperates with bodies of the legislative branch (the Sejm - Lower House of Polish Parliament and the Senat - Upper House of Polish Parliament) and the executive branch (central and regional institutions of national and self-government administration) in determining legal, economic and organisational conditions favouring the development of packaging industry and market. In particular, the Chamber actively participates in creating the economic law by cooperating within this scope with the Polish Chamber of Commerce and other organisations of entrepreneurs’ self-government and research and development institutes. 15 yea[...]

Nauka dla przemysłu opakowań

Czytaj za darmo! »

Pod takim hasłem Polska Izba Opakowań rozpoczyna szeroko zakrojoną współpracę z uczelniami i placówkami badawczymi, prowadzącymi badania oraz kształcącymi specjalistów dla szeroko rozumianej branży opakowań. Pierwszym etapem działań w tym zakresie będzie stworzenie bazy informacyjnej o ośrodkach akademickich i instytutach badawczych kształcących kadrę dla potrzeb przemysłu i rynku opakowań. Zebrana wiedza na ten temat zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym. Posłuży także do opracowania analizy aktualnego stanu w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu i rynku opakowań oraz logistyki. Na podstawie tej analizy podjęta zostanie próba sformułowania propozycji w sprawie lepszego powiązania programów kształcenia oraz tematyki badań z aktualnymi i perspektywicznymi potrzeb[...]

Słów kilka o Kongresie Przemysłu Opakowań


  Polska Izba Opakowań, organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorców branży opakowań, zrzeszająca producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń do pakowania oraz produkcji opakowań, a także firmy, instytucje i organizacje powiązane z przemysłem opakowań organizuje 9 października 2012 roku w Poznaniu, I. Kongres Przemysłu Opakowań. Data i miejsce Kongresu są ściśle powiązane z kolejną edycją Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK 2012. W niniejszym artykule omówione zostaną geneza, cele i program oraz warunki uczestnictwa w tym ważnym dla branży opakowań wydarzeniu. Wtrakciemiędzynarodowego szczytu opakowaniowego, zorganizowanego 3 lata temu w Moskwie, z okazji wystawy ROSUPAK, rozważano rolę opakowania w procesie rozwoju cywilizacyjnego. Część uczestników twierdziła, iż opakowanie jest tylko produktem cywilizacji, zaś część, że jest ważnym czynnikiem procesu rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata. Na koniec niezwykle interesującej dyskusji uznano, iż w równym stopniu, poprzez swoje funkcje, powszechność zastosowania spełnia rolę czynnika "cywilizacyjno-twórczego", będąc jednocześnie produktem tego procesu. Jak się wydaje, życie potwierdza tę tezę. Stąd m.[...]

 Strona 1