Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Serwiński"

Urządzanie lasu wielofunkcyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Urządzanie lasu nie jest powszechnie znaną dziedziną leśnictwa, jednak plan urządzenia lasu i będący jego ważnym elementem etat cięć są fundamentalnymi pojęciami wymienionymi na początku ustawy o lasach. Ustawa mówi o planie urządzenia lasu jako o podstawowym dokumencie, opracowywanym dla określonego obiektu, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.Stąd też większość zainteresowanych uważa Plan Urządzenia Lasu (PUL) za narzędzie czysto gospodarcze, zawierające w sobie jedynie limit pozyskania drewna dla nadleśnictwa w 10-leciu. Tymczasem plan urządzenia lasu jest złożonym projektem, którego realizacja zapewnia spełnianie przez las wielu funkcji społecznych, ochronnych i produkcyjnych. Jest to możliwe, ponieważ u podstaw tworzenia planu leży pełna inwentaryzacja zasobów leśnych na gruncie, wzbogacona o dane dotyczące wystę[...]

 Strona 1