Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Witold Modliński"

Sześć Sigma

Czytaj za darmo! »

W 1988 r. w UsA odbyła się inauguracja Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA), będącej jednym z głównych elementów krajowego programu budowy konkurencyjności firm amerykańskich i poprawy kondycji gospodarki stanów Zjednoczonych. laureatem tej nagrody - wręczanej przez prezydenta Reagana - była firma Motorola.Nagrodzone przedsiębiorstwo zaprezentowało nowy, niespotykany dotychcza[...]

Wpływ zarządzania jakością na gospodarkę DOI:10.15199/46.2015.9.5


  Na przykładzie Wielkiej Brytanii.Mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, pan Ralph F. Stauffer, przysłał mi (za co chciałbym, również na tym miejscu, mu podziękować) raport zatytułowany "The Contribution of Quality Management to the UK economy", w którym przedstawiono wpływ zarządzania jakością na rezultaty gospodarcze Wielkiej Brytanii. Ten 59-stronicowy raport został sporządzony przez Centre for Economics and Business Research (CEBR) w czerwcu 2012 roku na wspólne zlecenie Chartered Management Institute (CMI) i Chartered Quality Institute (CQI). W ten sposób chciano uzyskać wiarygodną ocenę wpływu programów zarządzania jakością na produktywność i uzyskiwane sukcesy organizacji sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu a przez to - pośrednio - także na gospodarkę krajową. Kilka słów o tych trzech instytucjach. CEBR od ponad 20 lat dostarcza niezależne prognozy i analizy gospodarcze organizacjom rządowym, publicznym, prywatnym i profesjonalnym. CMI jest jedyną w Wielkiej Brytanii, posiadającą królewską kartę, instytucją zawodową oddaną promowaniu najwyższych standardów w zarządzaniu i znakomitości przywództwa. CQI (poprzednio pod nazwą The Institute of Quality Assurance) jest najstarszą na świecie (od 1919 roku) i posiadającą królewską kartę, instytucją zawodową, przedstawiającą się jako "całkowicie oddaną jakości". Badania przeprowadzone przez CEBR miały na celu: 1. Przedstawienie i skwantyfikowanie w jakim stopniu skuteczne, intensywne - w swym charakterze - a zarazem długoterminowe wykorzystanie technik i systemów zarządzania jakością - tworzy bardziej produktywne i odnoszące sukcesy organizacje dzięki faktycznemu uzyskiwaniu wartości ROI (zwrot z nakładów), 2. Pokazanie, jak powyższe wpływa na główne wskaźniki ekonomiczne Wielkiej Brytanii. Chcąc ściśle to uzyskać, w badaniach wykorzystano zróżnicowany zestaw metod: przegląd literatury opisującej efekty stosowania zarzą[...]

 Strona 1