Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Amir Fazlagić"

Społeczeństwo antyinnowacyjne

Czytaj za darmo! »

Jeszcze sto czy pięćdziesiąt lat temu sądzono, że dobrobyt państwa zależy w dużej mierze od jego zasobów naturalnych takich jak ziemia, surowce lub siła robocza, dzięki którym dany kraj zdobywa przewagę komparatywną nad innymi krajami o mniej korzystnym usytuowaniu. W gospodarce opartej na wiedzy przedsiębiorstwa mogą w tani i efektywny sposób pozyskiwać zasoby z dowolnego miejsca, co spra[...]

Centralizacja polskiej oświaty - szansa czy zagrożenie dla jakości nauczania?

Czytaj za darmo! »

Wiedza o zarządzaniu oświatą jest gromadzona i wykorzystywana w instytucjach centralnych.Wprowadzenie Edukacja to jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak wielkość środków przeznaczanych na badania naukowe nad edukacją jest nieporównywalnie mniejsza niż na inne dziedziny gospodarki. To niedoinwestowanie częściowo można wytłumaczyć mniejszymi potrzebami - badania n[...]

Pomiar kapitału intelektualnego miasta

Czytaj za darmo! »

O wartości kapitału intelektualnego decydują nie tylko zasoby ludzkie, lecz efekty synergii (kapitał społeczny) oraz koordynacja (organizacja).Miasto oznacza duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, podlegający odrębnej administracji, będący skupiskiem ludności wykonującej zawody nierolnicze. Pojęciem szerszym aczkolwiek ściśle związanym z pojęciem miasta jest "metropolia" oraz "rejon [...]

 Strona 1