Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ JABŁOŃSKI"

Wpływ kształtu rowka wpustowego na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w procesie kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy sposobu połączeń matrycy wstępnie sprężonej w 4 operacji wielooperacyjnego procesu kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego, wchodzącej w skład zespołu narzędzi (matryca, blok dystansowy, tuleja sprężysta i pierścień kompensacyjny) ze względu na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w zależności od zastosowanego w nim rowka wpustowego. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano rozkłady naprężeń obwodowych i zastępczych dla pierścienia kompensacyjnego przy zastosowaniu różnych kształtów rowków. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą oprogramowania MSC.Marc2008. S. 574 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article contains analysis of connections method for prestressed die in 4th operation of multi-operational hot forging proc[...]

 Strona 1