Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Dobrowolski"

Sytuacja w branży aluminiowych puszek do napojów

Czytaj za darmo! »

Obecnie w Polsce rynek napojów w puszkach aluminiowych szybko się rozwija. Wzrasta też krajowa produkcji puszek aluminiowych. Branża producentów i importerów napojów w puszkach dostosowała się do przepisów prawnych, gwarantując dalszy rozwój recyklingu tych opakowań. Wpływa to na ekologiczną ocenę puszek aluminiowych oraz zainteresowanie konsumentów. Szacuje się, że w 2007 roku odzysk puszek[...]

Puszki górą!

Czytaj za darmo! »

Zwiększenie produkcji puszek do napojów w Polsce powodowane jest wzrastającym zainteresowaniem konsumentów tak zapakowanymi napojami. Ostatnie trzy lata to kolejna fala wzrostu ilości sprzedanych napojów w puszkach. Obecnie w Polsce zużycie puszek do napojów wzrasta w tempie około 15% rocznie. Rok 2008 przyniesie dalszy rozwój stosowania puszek.Jeszcze do w połowy lat dziewięćdziesiątych w Po[...]

Puszki aluminiowe

Czytaj za darmo! »

Globalne załamanie na rynku motoryzacji i budownictwa spowodowało zwiększenie zapasów aluminium, co z kolei wpłynęło na jego ceny. Jeszcze w 2008 roku można było sprzedać na giełdzie londyńskiej w cenie 2800 USD za tonę, ale już w pierwszym kwartale 2009 roku cena ta spadła do 1300 USD. Mniejszy popyt pogłębia również mniejszą konsumpcję napojów w puszkach. Na krajowym rynku opakowań do piwa udział puszek wzrósł z 12% w roku 1998 do około 45% w 2008 roku. Dominik Dobrowolski: Aluminium cans. A global breakdown at the automotive and building markets involved an increase in the aluminium stocks what in consequence influenced upon its price. In 2008 it was possible still to sell aluminium at the London Exchange at US$ 2800/ton whereas already in the first quarter of 2009 this pri[...]

Edukacja ekologiczna na papierze?

Czytaj za darmo! »

Całkowite zużycie papieru na świecie w 2007 r. wyniosło 394,2 mln ton, (w tym mas pierwotnych 196,2 mln ton i makulatury (wtórnych) 207,7 mln ton). W ciągu drugiej połowy XX w. globalna konsumpcja papieru wzrosła ponad sześciokrotnie. Największym użytkownikiem tego produktu są Stany Zjednoczone, zużywając 331 kg rocznie na osobę. Stanowi to blisko 30% całkowitej światowej konsumpcji. Wszystkie kraje wysoko uprzemysłowione zużywają ok. 70% papieru produkowanego na świecie. Zróżnicowanie poziomów używania papieru jest znaczące, począwszy od Afryki, gdzie per capita rocznie wynosi ono 6 kg, poprzez Azję - 21 kg, Europę Wschodnią i Rosję - 30 kg, Europę Zachodnią -194 kg, Japonię - 254 kg, kończąc na wyżej wymienionych Stanach Zjednoczonych (331 kg). Średnie roczne zużycie papieru[...]

 Strona 1