Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Leszczyński"

Podręcznik o skrobi i jej Przetworach

Czytaj za darmo! »

Nakładem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności ukazała się przetłumaczona z języka niemieckiego książka Günthera Tegge "Skrobia i jej pochodne" (Kraków 2010). W ostatnich dziesięcioleciach gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na skrobię, wynikające z coraz szerszego jej zastosowania w gospodarce. W ciągu 40 lat światowa produkcja skrobi zwiększyła się blisko 6-krotnie. Skrobia jest głównym składnikiem mąki, podstawowego surowca do wyrobu pieczywa. Skrobia naturalna (ziemniaczana lub zbożowe) oraz różne produkty jej przetwarzania (syropy, maltodekstryny i krochmale modyfikowane) również są stosowane w[...]

Tradycje i teraźniejszość Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


  Uroczystość 35-lecia Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu miała miejsce 20 kwietnia 2012 r. Przy tej okazji odbyło się nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Janowi Gawęckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjaliście z zakresu żywienia człowieka. Laudację na Jego cześć wygłosił dziekan prof. Antoni Golachowski, a aktu promocji dokonał prof. Wacław Leszczyński. Prof. Jan Gawęcki - dziękując za nadanie Mu tej najwyższej godności akademickiej Rektorowi uczelni, prof. Romanowi Kołaczowi i Radzie Wydziału Nauk o Żywności, inicjatorowi nadania tytułu - wspomniał, że przed 22 laty na tej samej uczelni podobnie uhonorowany został jego ojciec. Medalem "Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności" odznaczono kilku przedstawicieli nauki i przemysłu. Następnie prof. Wacław Leszczyński wygłosił wykład o tradycjach Wydziału Nauk o Żywności, a Dziekan, prof. Antoni Golachowski - o jego historii najnowszej i o aktualnej działalności.Wydział Nauk o Żywności powstał w 1977 r., ale jego tradycje sięgają XIX wieku. Wówczas nie istniało państwo polskie, a we wszystkich trzech zaborach w państwowych szkołach i na uczelniach zajęcia odbywały się w języku zaborcy. W 1855 r. w Dublanach k. Lwowa założono Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, w której - jako placówce prywatnej - zajęcia odbywały się w języku polskim. Po 1866 r. w szkołach na terenie zaboru austriackiego wprowadzano język polski. Dzięki temu w 1878 r. nastąpiło przekazanie Szkoły w Dublanach pod zarząd państwowy i w 1880 r. uzyskała ona status uczelni jako Krajowa Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach, a w 1901 r., tytuł Akademii Rolniczej. Od 1872 r. prof. Roman Wawnikiewicz wykładał w Szkole w Dublanach przedmiot "technolog[...]

 Strona 1