Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HARALD GROSSMANN"

Zmiany klimatu i ślad CO2


  W czasie ostatniej dekady obserwuje się coraz większe zaniepokojenie eksploatacją przez ludzkość naszej planety oraz mnóstwem alarmujących efektów ubocznych towarzyszących rozwojowi. Zmiana klimatu jest tylko jednym z najlepiej i najpowszechniej znanych efektów ubocznych. W wielu gałęziach przemysłu naukowcy i technolodzy zostali zobowiązani do uczestniczenia w poszukiwaniu czegoś, co dziś nazywamy zrównoważonym rozwojem. Ten termin, chociaż w rzeczywistości nie do końca ściśle zdefiniowany, obejmuje wszystkie rodzaje działalności człowieka, które nie przyczyniają się lub przyczyniają się w możliwie najmniejszym stopniu do zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia bioróżnorodności i zubożenia zasobów. W niniejszym artykule omówiono podstawy, rodzaj oznak i konsekwencji zmian klimatu i ślad CO2. Czynniki wpływające na klimat planety Słońce jest zasadniczo jedynym źródłem energii kształtującej klimat Ziemi. Tak więc jakakolwiek zmiana jego mocy wyjściowej spowoduje zmiany w odbiorze nasłonecznienia i w wytwarzaniu energii cieplnej, która jest siłą napędową systemu klimatycznego. Wielu naukowców myślało do dziś, że energia promieniowania słonecznego zmienia się o ułamek procenta przez wiele lat. Jednakże pomiary wykonane w latach 1980 i 1990 przez satelity wyposażone w monitory promieniowania wskazują, że wydajność energetyczna słońca może być bardziej zmienna niż sądzono. Te zmiany zawsze miały miejsce - przez miliony lat. Jest to prawdą w odniesieniu do wielu innych czynników wpływających na naszą planetę w ramach układu słonecznego. Wszystkie z tych zmian nigdy nie miały katastrofalnego wpływu na życie na ziemi. Co jednak - z dobrych pobudek - niepokoi nas dziś, to zakres i szybkość, z jaką te zmiany zachodzą oraz fakt, że wiele z nich spowodowanych jest działalnością człowieka - w nowej erze nazwanej w 2000 r. ANTROPOCENEM przez laureata nagrody Nobla, Paula Crutzena. Uważał on wpływ zachowania człowieka n[...]

 Strona 1