Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Anita Radziszewska"

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Alternatywne źródło wody pitnej w Kalifornii Na początku sierpnia br. władze Kalifornii oficjalnie wydały zgodę na budowę największej stacji odsalania morskiej wody na zachodniej półkuli. Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie przyległym do elektrowni Encina w mieście Carlsbad w hrabstwie San Diego. Wykonawcą jest prywatna firma Poseidon Resources Inc. Oprócz zaopatrzenia miasta Carls[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

W oczyszczaniu amerykańskich Wielkich Jezior z zagrażających tamtejszej ichtiofaunie minogów morskich (Petromyzon marinus) może pomóc sztuczny feromon opracowany przez zespół profesora Weiminga Li z Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody ze Stanowego Uniwersytetu w Michigan w East Lansing. Morskie minogi to prymitywne kręgowce bytujące zwykle w morzach i oceanach; w okresie tarła wpływają do rzek. Mają wężowate ciało długości do 1,2 metra, a ich masa może osiągnąć do 3 kg. Są pasożytami wgryzającymi się w ciała ryb za pomocą zębów i ostrego języka. W ciągu całego życia pojedynczy osobnik może zabić ryby o łącznej masie ok. 20 kg. Samica składa do 250 tys. jajeczek. W czasie rozrodu osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu i po tarle giną. Wykluwające się larwy czerp[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Kluczowe wyzwania gospodarki wodnej w krajach rozwijających się Efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz rozwój gospodarki wodnej to podstawowe cele misji Banku Światowego, mającej na celu zrównoważony rozwój oraz zmniejszenie ubóstwa na świecie. Obecnie ok. 700 milionów ludzi żyje w krajach dotkniętych niedoborami wody. Na podstawie dostępnych prognoz przypuszcza się, że w 2035 r. trzy mld ludzi będzie żyło w warunkach bardzo poważnych braków w zaopatrzeniu w wodę. Wiele krajów o ograniczonej dostępności tego surowca naraża się na ryzyko konfliktów na tle dostępu do wody. Gospodarowanie zasobami wodnymi to koncepcja integracji większej liczby podsektorów. Korzystanie ze zintegrowanej metody gospodarowania wodą, opracowanej z myślą o przyszłości, zapewnia, że aspe[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Australijscy naukowcy natrafili na 850 nieznanych dotąd gatunków zwierząt, m.in. ślepych ryb i skorupiaków, żyjących w podziemnych wodach i jaskiniach Australii. O tym odkryciu poinformowano na konferencji naukowej poświęconej ewolucji i różnorodności biologicznej, która odbyła się w sierpniu 2009 r. w australijskim Darwin. Szeroko zakrojone badania prowadzono przez 4 lata w podziemnych wodach, jaskiniach i mikropieczarach w pustynnych i półpustynnych częściach Australii. Zespołem złożonym z 18 badaczy kierowali prof. Andy Austin (z University of Adelaide w Australii), dr Steve Cooper (z South Australian Museum) oraz dr Bill Humphreys (z Western Australian Museum). Prof. Andy Austin podkreślił, że to co odnalazł ich zespół to zupełnie nowy składnik bioróżnorodności Austr[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Szwedzka minister ds. energetyki, Maud Olofsson, poinformowała o zamiarze zainstalowania przez Szwecję, w przeciągu najbliższych dziesięciu lat, dodatkowych 2000 wiatraków, co znacząco zwiększy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. "Szwecja jest wyjątkowo dobrze przygotowana do szybkiego wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności poprzez wykorzystanie biopaliw i energii wiatrowej, jak również energii geotermalnej" - napisała w dzienniku "Dagens Nyheter" Olofsson. Z danych szwedzkiego Związku Energii Wiatrowej wynika, że pod koniec 2008 r., w Szwecji działało 1156 turbin wiatrowych. Budowa kolejnych 2 tys. wiatraków dostarczy ok. 10 terawatogodzin (TWh) rocznie. Szwecja ma najwyższy w Europie udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Obecnie udział ten wynosi ok. 20% całkowitej energii. Rząd szwedzki postanowił zwiększyć jej wkład do 50% do[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

XII Szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju W dniach 1-2 czerwca br. w Wilnie, na Litwie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko uczestniczyła w XII Szczycie Bałtyckiego Forum Rozwoju (Baltic Development Forum - BDF). Tegoroczny szczyt poświęcony został strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, rozwojowi gospodarczemu, sprawom klimatycznym, środowiskowym i wodnym regionu. Obrady szczytu, w którym wzięli udział szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barosso, otworzyła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Wiceminister A. Wypych-Namiotko uczestniczyła w sesji plenarnej "Creating European Leadership: Green Jobs and Innovative Growth", której motywem przewodnim była przyszłość i rozwój przyjaznych dla środowiska technologii w regionie Morza Bałtyckiego. Ponadto wzięła udział w panelu roboczym poświęconym problematyce biznesu wodnego i innowacjom. Następny szczyt BDF odbędzie się w połowie października 2011 r. w Polsce. W czasie pobytu w Wilnie wiceminister A. Wypych-Namiotko przeprowadziła także liczne rozmowy z przedstawicielami państw basenu Morza Bałtyckiego i Komisji Europejskiej obecnymi na szczycie BDF. Źródło: www.mi.gov.pl Europejski Dzień Morza 2011 W dniach 28-29 czerwc[...]

INFORMACJE NOWOŚCI INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Rosyjska Arktyka Arktyka to obszar bardzo atrakcyjny ze względu na bogate złoża surowców naturalnych takich, jak: ropa naftowa i gaz ziemny oraz rudy wielu metali, a także złoża piasku i żwiru. Z tego powodu podział terytorialny wód Arktyki - w szczególności przynależność bieguna północnego - stanowi przedmiot międzynarodowego sporu. Według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do wykorzystywania i rozwoju zasobów naturalnych na szelfie kontynentalnym, który jest przedłużeniem jego terytorium. Zgodnie z ww. konwencją Rosja ma wzdłuż wybrzeża Morza Arktycznego 12-milowy pas wód terytorialnych i 200-milową strefę gospodarczą. Jeśli zostanie udowodnione, że szelf kontynentalny rozciąga się dalej, to wówczas strefa interesów gospodarczych zostanie zwiększona. Celem potwierdzenia rosyjskich praw do znacznych obszarów Morza Arktycznego z Murmańska wyruszyła rosyjska[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

HELCOM i ICES wspólnie dbają o rybołówstwo i dobry stan Morza Bałtyckiego W dniach 25-26 marca 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM - Helsinki Commission) we współpracy z Międzynarodową Radą Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) w Sekretariacie ICES w Kopenhadze. Zarządzanie rybołówstwem w kontekście osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie ochrony morskich obszarów chronionych, wpływ różnych praktyk rybackich i narzędzi połowowych na środowisko i gatunki w Morzu Bałtyckim to główne zagadnienia spotkania. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk politycznych i naukowych, a także reprezentanci stowarzyszeń rybackich i organizacji pozarządowych. Konferencja, zorganizowana w ramach początkowej fazy projektu HELCOM BALTFIMPA (Zarządzanie rybołówstwem w morskich obszarach chronionych), ma stanowić wsp[...]

 Strona 1  Następna strona »