Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Grzelak"

Aspekty rozwojowe technik przyrostowych w zastosowaniach przemysłu maszynowego DOI:10.15199/148.2016.5.2


  Artykuł zawiera syntetyczny opis technik przyrostowego wytwarzania wyrobów (additive manufacturing), które są lub mogą być wykorzystywane w przemyśle maszynowym. Przedstawiono właściwości mechaniczne wytwarzanych elementów oraz wady i zalety stosowania różnych technik generatywnych. Opisano perspektywiczne techniki przyrostowe w aspekcie ich wykorzystania do wytwarzania pojedynczych elementów (rapid tooling) oraz produkcji seryjnej (rapid manufacturing) oraz tendencje rozwojowe każdej z nich. Szczególną uwagę poświęcono technice selektywnego stapiania proszków SLM (selective laser melting). Słowa kluczowe: techniki przyrostowego wytwarzania, szybka produkcja seryjna, selektywne stapianie proszków.Najnowsze trendy w przemyśle wytwórczym wymagają stosowania elastycznych systemów produkcji z uwagi na szybko zmieniające się upodobania klientów. Duża część wyrobów, również w przemyśle maszynowym, ma złożoną strukturę oraz skomplikowaną geometrię, wymagającą stosowania wieloetapowego procesu technologicznego, niezbędnego do wytworzenia produktu. Przedstawione aspekty determinują rozwój i stosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu technologii wytwarzania, do których zalicza się wytwarzanie przyrostowe. Techniki przyrostowe, określane również mianem generatywnych lub addytywnych (rapid prototyping, rapid tooling, rapid manufacturing) cechują się dużą dokładnością i powtarzalnością wymiarową, elastycznością i szybkością wytwarzania oraz ekonomicznością w porównaniu z tradycyjnymi technikami wytwarzania. Techniki te pozwalają na produkcję wysokiej jakości elementów, umożliwiając jednocześnie swobodne wprowadzanie zmian w konstrukcji w celu dostosowania produktu do wymagań zmienności rynku zbytu lub indywidualnych potrzeb. Indywidualne dopasowanie wyrobu do potrzeb jednostkowego odbiorcy uwidacznia proces produkcji implantów medycznych, które wymagają dostosowania do danego pacjenta. Innym przykładem zastosowania technik przyrostowych[...]

 Strona 1