Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW SPRAWKA"

Badania przemysłowe jako weryfikacja numerycznego modelu przepływu stali w jednowylewowej kadzi pośredniej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w jednowylewowej kadzi pośredniej. W jednej z hut wykonano badania eksperymentalne podczas procesu ciągłego odlewania stali. Efektem eksperymentu przemysłowego były charakterystyki zmiany stężenia pierwiastków chemicznych podczas zmiany gatunku stali w trakcie sekwencji odlewniczej. Do symulacji numerycznej procesu odlewania uży[...]

Numeryczna symulacja ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzyman[...]

 Strona 1