Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER PAPUZIŃSKI"

Badania selektywności procesu alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ czasu trwania procesu oraz składu fazy ciekłej i fazy gazowej na przebieg alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu w roztworze sody. Określono warunki odpowiadające maksymalnej selektywności procesu względem azotynu sodu. Na tej podstawie wprowadzono zmiany w przemysłowej instalacji w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu umożliwiające znaczne zwiększenie[...]

 Strona 1