Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kałuża"

Przegląd aplikacji mobilnych wspierających zdrowy styl życia DOI:


  Przewlekłe choroby niezakaźne, takie jak otyłość, cukrzyca typu 2 oraz choroby sercowo-naczyniowe dotyczą obecnie blisko 2/3 ludności na całym świecie. Ogólne zalecenia zdrowotne, kierowane do tej grupy chorych, to modyfikacja stylu życia, obejmująca zmianę diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej [1]. Biorąc pod uwagę, że przewlekłe choroby niezakaźne powodują poważne zdrowotne, ekonomiczne i społeczne konsekwencje, obecnie poszukuje się nowych narzędzi, które mogą być przydatne w praktyce dietetyka. Aplikacje zdrowotne dostępne na smartfony (ang. mHealth apps) mogą być pomocne w pracy dietetyka z pacjentem i polepszać skuteczność opieki nad nim [2]. Mogą pomagać w osiągnięciu zamierzonych rezultatów zdrowotnych, w tym redukcji masy ciała i kontroli glikemii, umożliwić na bieżąco śledzenie i ocenę spożycia produktów przez pacjentów oraz stanowić narzędzie do ich motywowania [2,3]. Wskazuje się także, że mHealth apps mogą dać możliwość świadczenia usług dietetycznych osobom, które nie mają dostępu do standardowej dietoterapii (obejmującej regularne spotkania z dietetykiem) ze względu na bariery geograficzne [4]. Jednakże istnieją pewne ograniczenia, pozwalające na używanie tego typu aplikacji jako wiarygodnego narzędzia w pracy z pacjentem, przede wszystkim ze względu na powszechny brak ich autoryzacji i kontroli merytorycznej prowadzonej przez 14 PRZEGLĄD TECHNICZNY 1/2019 kątem autoryzacji przez jednostkę naukową lub inne fachowe ośrodki stanowiące autorytet w danej dziedzinie, a także pod kątem ceny oraz[...]

 Strona 1