Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"T. Graczyk"

Zmiany asortymentu i dynamiki rynkowej a egzystencja przemysłu papierniczego

Czytaj za darmo! »

Nakłady inwestycyjne w amerykańskim przemyśle papierniczym w ostatnich 15 latach obniżyły się o 75% do poziomu poniżej deprecjacji aktywów, co prowadzi nieuchronnie do pogarszającego się stanu urządzeń i jakości produkcji. Przemysł papierniczy w Ameryce Płn., a w szczególności w USA, stracił swoją konkurencyjność w okresie ostatnich kilku dekad XX w. Chociaż konsumpcja większości gatunków pa[...]

Rynek papierów higienicznych w Europie - Amerykańscy producenci wycofują się z europejskiego rynku

Czytaj za darmo! »

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 30 lat rynek papierów higienicznych w Europie zaczyna słabnąć - szczególnie zaznacza się to w zakresie popytu detalicznego. W związku z tym, europejscy producenci papierów higienicznych szukają innowacyjnych metod przyciągania kupujących, nawet za cenę produkowania droższych papierów toaletowych w bogatej gamie kolorów. W nr 4/2007 "Przeglądu Papierniczego" [...]

Trudne czasy dla papieru gazetowego

Czytaj za darmo! »

W USA w 2007 r. uległ przyspieszeniu spadek zapotrzebowania na papier gazetowy, w związku z czym jego ceny malały przez kolejne trzy kwartały, niwelując zyski osiągnięte w roku 2005 i na początku 2006. Przy - jak się wydaje - ustabilizowaniu strat, ceny kształtują się na poziomie kosztów, co wyklucza ich dalszy spadek. O ile producenci nie znajdą sposobu na szybkie zrekompensowanie strat, sz[...]

Rynek papier u gazetowego w Amer yce Północnej


  Pomimo dalszego spadku zapotrzebowania na papier gazetowy, kilka czynników (w tym zmiany gatunków, zmniejszenie zdolności produkcyjnych i eksport) spowodowało, że rynek ten był stosunkowo stabilny przez większość ubiegłego roku. Jednak znaczący spadek popytu na papier gazetowy w Ameryce Północnej na początku 2013 r. osłabił ceny, więc producenci szukają sposobów na uniknięcie jeszcze większej redukcji mocy produkcyjnych.Rynek papieru gazetowego w Ameryce Północnej pozostał w równowadze przez większość ubiegłego roku z powodu różnych czynników, w tym korekt mocy produkcyjnych i zmian gatunków. Godny uwagi jest fakt, że ceny pozostawały wówczas stabilne, mimo poważnych przeciwności, w tym dalszego zmniejszania popytu na codzienne oraz niedzielne gazety. Jednak w drugiej części 2012 r. sytuacja zaczęła się komplikować i ceny zaczęły spadać. Rok 2013, kolejny trudny dla wydawców i papierni, daje jednak nadzieję, że zmiany na rynku światowym, w połączeniu z rygorystycznymi zarządzeniami dostaw, mogą uratować rynek i pozwolić na uniknięcie poważnego spadku cen. Statystycznie 2012 r. był znacznie lepszy niż oczekiwano, a sprzedaż krajowa spadła o zaledwie 1% w stosunku do roku poprzedniego, głównie przez znaczne og[...]

 Strona 1  Następna strona »