Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anita Pilaszkiewicz"

Opakowania towarów niebezpiecznych - wymagania RID 2007

Czytaj za darmo! »

Towary niebezpieczne przewożone są w różnego rodzaju urządzeniach transportowych: w wagonach, cysternach, kontenerach itp. Opakowanie, które spełnia wymagania gwarantuje bezpieczeństwo przewożonego w nim towaru, zapobiegając ubytkowi zawartości. Prawidłowo oznakowane opakowanie zawiera informacje dotyczące opakowań i przewożonych w nich towarów. Zmiany Regulaminu RID weszły w życie od 1 styc[...]

Aktualne przepisy dotyczące przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości przewozów kolejowych niezbędne stało się określenie nowych standardów bezpieczeństwa podczas przewozów towarów niebezpiecznych. Spełnienie ustalonych wymagań powoduje konieczność szkolenia pracowników biorących udział w tych przewozach. Anita Pilaszkiewicz: Topical regulations concerning rail transport of dangerous material[...]

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych w opakowaniach - RID 2009

Czytaj za darmo! »

Nowa dyrektywa i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego zawierają przepisy dotyczące transportu lądowego materiałów niebezpiecznych. Większość państw członkowskich jest krajami europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) i międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych. Przy załadunku tych towarów powinny być przestrzegane obowiązujące przepisy. Tekst RID zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw lub w Monitorze Polskim. Anita Pilaszkiewicz: Rail transport of dangerous materials in packages - RID 2009. New directive and order of the European Parliament contain regulations on surface transportation of d[...]

 Strona 1