Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Marchewka"

Etykiety kurczliwe drukowane w technologii fleksodruku UV

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach znacznie wzrosło zastosowanie folii kurczliwych w przemyśle fleksodruku na maszynach wąskowstęgowych. Wiele drukarni mających taki park maszynowy rozpoznało potencjał tych materiałów i wpływ na istniejący rynek etykiet samoprzylepnych. W efekcie wiele drukarni wąskowstęgowych w Europie, USA i Australii przyjęło do swojej oferty taką formę druku opakowań. Również w naszym [...]

Bezpieczne opakowania żywności Farby offsetowe do drukowania opakowań – NewV pack MGA


  Firma Michael Huber ma wieloletnie doświadczenia w dziedzinie recepturowania farb i lakierów drukowych, środków pomocniczych, dodatków do środków zwilżających, w tym rozwiązań dla przemysłu opakowań artykułów żywnościowych, a także w zakresie oceny potencjału migracyjnego produktów. Kilka lat temu nasi specjaliści stwierdzili, iż dostępne na rynku farby i lakiery drukowe UV opatrzone określeniem low migration czy migrationsarm nie gwarantują stuprocentowego bezpieczeństwa opakowań zadrukowanych przy ich użyciu. Przyczyna leży w tym, że każdy tego typu produkt utrwalany promieniowaniem UV musi zawierać komponenty zapewniające mu drukowność, te jednak są niebezpieczne z powodu swojej skłonności do migracji. Dotyczy to substancji o niskiej masie molekularnej, a są nimi monomery (rozcieńczalniki pozwalające ustalić lepkość farb na poziomie dostosowanym do technologii drukowania), fotoinicjatory (odpowiadające za proces fotopolimeryzacji) oraz dodatki do farb. Wszystkie te substancje łączy jedna niekorzystna właściwość: mają niską masę molekularną, wysoką mobilność, i co za tym idzie, dość wysoki potencjał migracyjny. Potencjał ten rośnie wraz ze wzrostem zawartości wymienionych komponentów. Najbardziej niebezpieczne są monomery, bowiem ich udział w farbach i lakierach offsetowych UV wynosi odpowiednio 20% i 55% (zawartość fotoinicjatorów w farbach offsetowych kształtuje się na poziomie ok. 12%, a w lakierach 17%). Duże niebezpieczeńst wo migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności wiąże się z niedostatecznym utrwaleniem farb i lakierów UV stosowanych w druku opakowań. O ile bowiem utrwalone w 100 procentach farba i lakier mogą być rzeczywiście bezpieczne, to w przypadku tylko częściowego utrwalenia bezpieczne nie są. Tymczasem efektywność suszarek UV eksploatowanych w drukarniach nie zawsze jest dostateczna. Co gorsza, nie ma precyzyjnego, znormalizowanego narzędzia, które mogłoby służyć drukarzom do[...]