Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Ziółkowska"

Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością

Czytaj za darmo! »

Rosnąca konkurencja na rynku żywności oraz opakowań sprawia, że umieszczenie na nim nowych produktów, a także utrzymanie już obecnych wymaga ze strony producentów stałego i dużego wysiłku w doskonaleniu ich standardu jakościowego. Wynika stąd potrzeba stosowania skutecznych narzędzi, metod i systemów zapewnienia jakości. Wśród tych narzędzi ważne i unikatowe miejsce zajmuje analiza sensoryczna. Opakowanie ma bardzo istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Spełnia ono wiele pozytywnych funkcji, ale jednocześnie może być źródłem substancji szkodliwych dla ludzkiego zdrowia, pojawiających się w pożywieniu w wyniku migracji. Stopień migracji bada się przez określenie masy składników występujących pierwotnie w opakowaniu i przeniesionych do żywności w postaci sumy wszystkich substancji (migracja globalna) bądź w odniesieniu do substancji ściśle zdefiniowanych (migracja specyficzna). Metody oznaczania migracji specyficznej oparte są na technikach analitycznych wymagających często bardzo kosztownej aparatury. Migracja globalna jest jedynie wskaźnikiem transferu ogólnej masy substancji z opakowania do żywności, nie daje ona informacji, czy przenoszone związki mogą być szkodliwe lub czy wpływają ujemnie na jakość organoleptyczną opakowanych produktów. Wiele z ograniczeń i niedogodności weryfikacji oddziaływania opakowania na żywność, przeprowadzanej technikami fizycznymi i chemicznymi może być wyeliminowanych przez zastosowanie metod analizy sensorycznej. Z definicji analiza sensoryczna jest pomiarem i oceną jakości za pomocą jednego lub kilku zmysłów stosowanych jako aparat pomiarowy, przy zachowaniu odpowiednich warunków oceny i wymagań dotyczących przeprowadzających ją osób oraz przy użyciu metod adekwatnych do zadania stawianego ocenie [1]. Dla zapewnienia prawidłowego efektu badań niezbędne jest: - opracowanie planu oceny, - zastosowanie właściwej metody badania, - potwierdzenie kwalifikacji oceniający[...]

 Strona 1