Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Szpotański"

Opakowania Gotowe na Półkę

Czytaj za darmo! »

Współczesnym opakowaniom stawiane są z każdym dniem nowe zadania i wymagania. Każdy producent stara się, aby jego produkt wyróżnił się pośród innych podobnych stojących w tym samym dziale lub na tej samej półce. Opakowania podejmują codzienną "walkę" o ciepłe spojrzenie kupującego, a następnie o decyzję zakupu. Walczą o funkcjonalność i przydatność, o ergonomię, ekologię i ekonomię. Nie jest to jednak ani początek, ani koniec ich drogi lub odpowiedzialności. W poniższym artykule omówiono podstawowe aspekty technicznych wymagań stawianych opakowaniom przez sprzedawców i dystrybutorów, a przedstawionych na szkoleniu organizowanym w czerwcu br. przez Movida Conferences. Głównym celem szkolenia było wskazanie czynników, które decydują o ostatecznym koszcie związanym z produktem. Produkt wyprodukowany jako tani w procesie produkcji jest na ogół tani tyko dla bezpośredniego wytwórcy. Przechodząc przez łańcuch operacji wypełniających przestrzeń dzielącą producenta i konsumenta, często generuje nadmierne koszty w logistyce, dystrybucji i oraz w samej sprzedaży. Na koniec może okazać się, iż produkt z pozoru tani w produkcji i akceptowalnej jakości jest drogi, niekonkurencyjny i słabo rotujący na półce. Sprzedawcy niechętnie przyjmują taki wyrób do sprzedaży, a przewoźnicy i logistycy zaskoczą nas kosztami przewozów i składowania. Produkty dostarczane do sprzedaży są bardzo różnorodne i ze względu na swoje właściwości nie jest możliwe przekazanie jednej definicji, czy jednego sposobu oceny ich funkcjonalności i zgodności z faktycznie wymaganymi właściwościami, z którymi spotka się nasz produkt. Zebrane niżej uwagi to jedynie skromny opis postrzegania opakowań jako nośników właściwości niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania tak opakowanych produktów w łańcuchu zdarzeń mających miejsce między linią produkcyjną a[...]

Outsourcing szansą rozwoju


  Wszyscy doskonale wiedzą, że zarówno jakość, jak i nowoczesność produktów to klucz do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Utrzymanie możliwie niskich kosztów produkcji bieżącej, modernizacja istniejącego produktu, jak również przygotowanie nowego produktu wymagają od producenta wielkiego wysiłku organizacyjnego i finansowego, często przekraczającego jego możliwości. We współczesnym świecie jedynie zamożni producenci, a właściwie zamożne korporacje są w stanie utrzymać w swej strukturze działy jakości i rozwoju zdolne do efektywnego utrzymania niskich kosztów produkcji bieżącej oraz profesjonalnego przygotowania nowych produktów. Nasi krajowi producenci rozmaitych towarów, podobnie jak ko-pakerzy, marzą o wspaniałej produkcji nieprzysparzającej kłopotów, wydajnie wykorzystującej istniejące ciągi pakujące, efektywnie zużywające dobrane komponenty i materiały opakowaniowe. Wrezultaciewszystkich naszychwysiłkówoczekujemy, że towar dostarczony do odbiorców będzie w nienagannym stanie, a nadal świetnie wyglądające produkty będą właściwie funkcjonowaływrękach klienta, dzięki czemu zapewnią sobie stałą, a nawet rosnącą zbywalność. Tak wyglądają nasze marzenia związa- [...]

 Strona 1