Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Żak"

Do czego prowadzi konkurowanie jedynie ceną

Czytaj za darmo! »

Opakowanie uważa się za bardzo ważny składnik marketingu- mix w obrębie strategii produktu1). Niemniej, opakowania zbiorcze, takie jak kartony czy taśma samoprzylepna lub folia stretch traktowane są jako produkty drugiej kategorii. Ich użytkowanie wymuszone jest względami bezpieczeństwa, czy wymaganiami logistycznymi, co powoduje, że upodabniają się one do grup towarów typu commodities. Określa się tak najczęściej towary, które można zidentyfikować co do gatunku, ale nie rzeczy. Przykładem może być złoto, ropa naftowa, granulaty, wiele produktów rolnych. Konkretne grupy towarowe mają ściśle wyspecyfikowane parametry fizykochemiczne, dzięki czemu możliwa jest ich standaryzacja. W efekcie obrót nimi sprowadza się jedynie do rozstrzygnięcia problemu ceny. Handel odbywa się najc[...]

Co użytkownik finalny powinien wiedzieć na temat polietylenowych folii typu stretch

Czytaj za darmo! »

Autor w niniejszym artykule przybliża problematykę związaną z polietylenowymi foliami typu stretch. Wyjaśnia główne różnice między foliami oraz przedstawia cechy tego produktu z punktu widzenia użytkownika finalnego. Opisuje technologię produkcji oraz typy używanych tworzyw sztucznych kładąc przy tym silny nacisk na wynikające z tego konsekwencje dla użytkowników. Tłumaczy, na czym polega wstępny naciąg folii oraz dokonuje porównań różnych typów folii. Na koniec przedstawia strukturę kosztową tego materiału i najnowsze w produkcji trendy. Jaroslaw Żak: What final user should know about polyethylene stretch films? The problems concerning polyethylene stretch films are examined. The main differences between films are explained and characteristics of this product from the point of view of its final user are presented. The production technology and types of applied plastics are described with the strong emphasis laid upon consequences from it for the final users. The problems of the preliminary film web tension are explained and comparisons between various film types are carried out. The cost structure of this material and the most recent production trends are presented. Przetwórstwo polietylenu to ciągle dość młoda gałąź przemysłu, rozwijająca się w sposób niezwykle dynamiczny. Rywalizacja konkurencyjna jest niezwykle wysoka, ale mimo narzekań uczestników rynku, jej ciągły wzrost świadczy o sukcesie na tle innych tworzyw sztucznych. Producenci granulatów wprowadzają wiele innowacji, które pozwalają na coraz szersze spektrum zastosowań. Kryzys finansowy przyniósł wprawdzie załamanie trendu wzrostowego w 2008 i 2009 roku, ale prognozy dotyczące przyszłości są bardzo optymistyczne. O popularności zastosowania tego materiału może świadczyć przewidywane globalne zużycie na poziomie 70 milionów ton w bieżącym roku. Wśród łącznej konsumpcji polimerów polietylen stanowi właśnie największą część rynku, co przedstawiono na rys. 1. Pol[...]

Szok kosztowo-cenowy


  Opakowanie jest ważnym składnikiem mieszanki marketingowej, niemniej w przypadku materiałów do formowania opakowań zbiorczych, takich jak np. folia rozciągliwa, taśma samoprzylepna czy taśma ściągająca, analizowane są one głównie od strony kosztowej. Użytkownicy finalni w budżetach rocznych przeznaczają na nie określone kwoty na podstawie danych historycznych, mamy zatem do czynienia z analizą typu ex-post. Co więcej, działy kontroli wyznaczają ambitne cele redukcji tych kosztów, nie mając często żadnej wiedzy na temat rynku polimerów. Jeśli obniżka kosztów ma wynikać z optymalizacji końcowego procesu pakowania i usprawniania procesów wewnątrz firmy, mamy do czynienia z rzetelnym planem opartym na własnych możliwościach przedsiębiorstwa. Gorzej, jeśli kontroler zakłada obniżenie kosztu wynikające z obniżenia ceny zakupywanego materiału. Zakupowiec nawet bardzo dużej korporacji nie ma wpływu na trendy rynkowe występujące w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Może starać się kupować najtaniej jak to możliwe, wykorzystując do tego najróżniejsze narzędzia: od prostego porównywania ofert do odwrotnych aukcji in- OPAKOWANIE 5/2011 16 RYNEK EKONOMIA I TECHNOLOGIE Szok kosztowo-cenowy JAROSŁAW ŻAK W reakcji na nowe potrzeby sektora spożywczego Grupa Flint ogłosiła wprowadzenie do swej globalnej oferty nowej serii farb Flexocure ANCORA. Nowy produkt to zestaw niskomigracyjnych farb flekso UV (utwardzanych promieniowaniem nadfioletowym), spełniających normy nałożone przez Rozporządzenie Szwajcarskie (SR 817.023.21), zgodnie z którym z opakowania do artykułu spożywczegomogą przenikać tylko te substancje, dla których zostały ustalone wartości graniczne. Jak twierdzi producent, jego farby zapewniają doskonałą drukowność przy dużych prędkościach produkcyjnych, znakomitą przyczepność oraz świetną odporność na zadrapania (w przypadku podłoży syntetycznych). Global Brand Manager Niklas Olsson powiedział: Jesteśmy bardzo zadowol[...]

 Strona 1