Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB WIECZOREK"

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE KOMPOZYTÓW O OSNOWIE SREBRA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zależnościami temperaturowymi oporu elektrycznego materiałów kompozytowych. Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że dodanie dodatków stopowych Mg, Si, do srebra zwiększa oporność elektryczną właściwą metalicznej osnowy. Wprowadzenie zbrojenia w postaci ceramicznych cząstek węglika krzemu, tlenku aluminium lub węgla szklistego w ilości około 11 % objętościowych,[...]

Electrical and thermal properties of silver alloy-based composites

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of the researches on temperature dependencies of composite materials' electrical resistance. It has been shown that incorporation of such alloying additions as Mg or Si into silver enhances electrical resistivity of a metallic matrix. The addition of 11 vol.-% reinforcement in the form of SiC or Al2O3 ceramic particles, or of glassy carbon, entails a slight in[...]

Tribological consequences of kind, size and segregation of heterophase reinforcement development by centrifugal casting

Czytaj za darmo! »

The aim of the study was to evaluate the differences in tribological properties on the cross-sections of heterophase composites produced via centrifugal casting. The research referred to a composite material with an AlSi12CuNiMg2 casting aluminium alloy-based matrix, reinforced with a heterophase mixture of Al2O3 or SiC particles combined with glassy carbon (Cg). For the heterophase composite[...]

Struktura i wybrane właściwości powłok molibdenowych wytwarzanych różnymi technikami natryskiwania cieplnego

Czytaj za darmo! »

aplikacjach przemysłowych molibden jako materiał powłokowy jest wykorzystywany do natrysku cieplnego od połowy ubiegłego stulecia [1]. Powłoki molibdenowe otrzymywane tą technologią cechują się stosunkowo dużą przyczepnością do podłoża, dlatego nanosi się je także jako międzywarstwy w celu zwiększenia przyczepności powłok wielowarstwowych. Warstwy z molibdenu wykorzystywane są również w łożyskach ślizgowych. Można je nanosić różnymi technikami natrysku cieplnego (płomieniowo, łukowo, naddźwiękowo, plazmowo), przy czym zarówno metoda, jak i zastosowane parametry nanoszenia mają istotny wpływ na strukturę otrzymywanych warstw oraz ich właściwości użytkowe [2÷6]. Dobór dla konkretnych elementów odpowiedniego materiału powłokowego oraz właściwej techniki natryskiwania cieplnego w warunkach przemysłowych zależy w dużej mierze od znajomości wpływu parametrów procesowych na właściwości powłok, jak i doświadczeń aplikacyjnych firmy wykonującej tego typu powłoki. W pracy badano wpływ techniki natryskiwania cieplnego na wybrane cechy użytkowe powłok, takie jak: porowatość, twardość oraz wartość współczynnika tarcia we współpracy ze stalą NC10. MATERIAŁ DO BADAŃ Do wykonania powłok użyto czysty molibden w postaci drutu i proszku oraz materiał proszkowy na bazie molibdenu zawierający nikiel. Drut natryskiwano płomieniowo palnikiem FWS-20 (FST), a w odniesieniu do proszków zastosowano natrysk plazmowy w powietrzu za pomocą palnika F4 współpracującego z instalacją Multi‑ -Process Spray System MP-100 (FST). Szczegółowe zestawienie użytych materiałów i technik natryskiwania przedstawiono w tabeli 1. Powłoki wytworzono na bocznych powierzchniach walca o średnicy Ø20 mm oraz powierzchni czołowej krążków o wymiarach Ø53 mm×5 mm. Walce posłużyły do badań mikrostruktury powłok, a krążki wykorzystano w badaniach tribologicznych. METODYKA BADAWCZA Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu technologii natryskiwania cie[...]

Omiatanie śrutem powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo w urządzeniach pneumatycznych i wirnikowych przed lakierowaniem proszkowym i ciekłym


  Jednym z podstawowych czynników warunkujących odpowiednią jakość systemów duplex jest właściwe przygotowanie powierzchni ocynkowanej przed malowaniem. W pracy omówiono techniki obróbki strumieniowo ściernej omiatania powierzchni powłok cynkowych przed nanoszeniem wyrobów lakierowych ciekłych i proszkowych. Najpopularniejszym sposobem przygotowywania powierzchni jest omiatanie pneumatyczne scierniwem oraz mokra obróbka chemiczna. Ciekawą alternatywą dla powyższych metod jest obróbka omiatająca śrutem okrągłym lub ostro krawędziowym w oczyszczarkach wirnikowych. Stosowane za granicą tego typu systemy są tańsze i bardziej wydajne niż tradycyjne omiatanie elektrokorundem, a dzięki odpowiedniej kontroli parametrów procesu śrutowania, zapewniają bardzo dobre właściwości powierzchniowe. Wyniki badań właściwości powierzchniowych powłoki cynkowej po śrutowaniu dowodzą, że obróbka strumieniowo ścierna zanurzeniowych powłok cynkowych śrutem okrągłym oraz mieszaniną 80% śrutu okrągłego i 20% ostro krawędziowego zapewnia dokładne oczyszczenie oraz odpowiednie rozwinięcie powierzchni. Określono podstawowe parametry ilościowe opisujące profil powierzchni po obróbce strumieniowo ściernej. Słowa kluczowe: systemy duplex, obróbka strumieniowo ścierna, ochrona przed korozją, omiatanie Swipping by shot of surface of galvanizing steel in pneumatic and rotor devices before powder and wet painting One of the primary factors determining appropriate quality of duplex systems is proper preparation of galvanized surface before painting. The paper discusses techniques of abrasive blast-cleaning sweeping of galvanized coating surface before applying wet paint or powder coating. The most popular method of surface preparation is pneumatic sweeping by abrasive material and wet chemical cleaning. Treatment with round or sharp-edge shot using rotor devices is an interesting alternative method. Such systems used abroad are cheaper and more effi cient that traditional pneum[...]

 Strona 1  Następna strona »