Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT HEHN"

Prof. dr hab. Dominik Nowak (1927-1997)

Czytaj za darmo! »

467 Dominik Nowak wniósł duży wkład w rozwój polskiej chemii środków powierzchniowo czynnych i pomocniczych. Jako jeden z pierwszych wprowadził do szerokiego stosowania tlenek etylenu i gazowy tritlenek siarki. Przyczynił się w istotny sposób do powstania wielu ważnych dla krajowego przemysłu chemicznego instalacji wytwórczych. Wdrożył do produkcji ogromną liczbę wyrobów, przyczyniając s[...]

Wisoform V ZA- nowy lakier do folii finish

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wprowadzeniem amidów alifatycznych i amidu alicyklicznego do lakieru rozcieńczalnego wodą w celu ograniczenia w nim zawartości wolnego formaldehydu. W wyniku zmian składu lakieru otrzymano wyrób, który można wykorzystać do produkcji folii finish odpowiadającej klasie higieniczności El. Współczesny sposób wytwarzania popularnych mebli przeznaczonych do biur i m[...]

Porafinacyjne kwasy tłuszczowe jako baza środków zmiękczających dla włókiennictwa

Czytaj za darmo! »

Opracowano sposób syntezy soli disodowej estru R-oksyetylenowego kwasu sulfobursztynowego z kwasów tłuszczowych wydzielonych z porafinacyjnych kwasów tłuszczowych, glikolu etylenowego, bezwodnika ftalowego i siarczynu sodu. Produkt ten zastosowano jako główny składnik środka zmiękczającego. Tkanina frotte zaimpregnowana tym środkiem miała odpowiednią wodochłonność, właściwą zwilżalność i mi[...]

Możliwości zmniejszenia zawartości wolnego formaldehydu w lakierze wodorozcieńczalnym i emisji formaldehydu ze sztucznej okleiny meblowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem dodatku mocznika, tiomocznika, cykloetylenomocznika i mieszaniny mocznika z monoetanoloaminą do lakierów wodorozcieńczalnych w celu zmniejszenia zawartości wolnego formaldehydu oraz ograniczenia emisji formaldehydu z powłok lakierowych na sztucznej okleinie meblowej. Wykazano, że stosując dodatek cykloetylenomocznika, uzyskuje się zmniejszenie za[...]

Synteza eterów metylowych hydroksymetylomelamin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposoby otrzymywania eterów metylowych hydroksymetylomelamin i możliwości racjonalnego wykorzystania metanolu. Podano wyniki badań dotyczących zmniejszenia ilości odpadowych soli nieorganicznych powstających w procesie wytwarzania Melasilu Z - chemicznego odpowiednika eteru metylowego heksahydroksymetylomelaminy. teryfikowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe, będące składn[...]

Racjonalizacja przerobu tłuszczów technicznych i ich wykorzystanie jako bazy surowcowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono jakość tłuszczów technicznych, bilans ich produkcji, zużycie i kierunki przerobu. Opisano technologie przetwórstwa tłuszczów na podstawowe produkty stosowane w chemii gospodarczej. Zaproponowano modernizację przerobu tłuszczów technicznych przez zastosowanie procesu ich transestryfikacji do estrów metylowych kwasów tłuszczowych przeznaczonych do dalszej przeróbki. łuszczę pomimo pó[...]

Apretura do tkanin bawełnianych i mieszankowych

Czytaj za darmo! »

Oceniono środki chemiczne przeznaczone do apretury niemnącej i niekurczliwej w zależności od ilości formaldehydu wydzielonego z apreturowanych tkanin oraz od usztywnienia tkanin. Stosując nowoczesne metody analizy, zidentyfikowano składniki tych środków wpływające na jakość apretury. Przeprowadzono syntezę Katenolu SD - środka o poprawionych właściwościach użytkowych. yroby włókiennicze (tk[...]

Niektóre zastosowania soli dwusodowej sulfobursztynianu metyloetanoloamidu kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię wytwarzania podstawowej substancji powierzchniowo czynnej z estrów metylowych kwasów tłuszczowych, monometyloetanoloaminy, bezwodnika maleinowego i siarczynu sodu. Omówiono właściwości produktów uzyskanych z estrów kwasów łojowych i kokosowych oraz przedstawiono możliwości ich zastosowania jako składnika wybranych wyrobów chemii gospodarczej. rzemysł detergentów ma[...]

Bezformaldehydowe środki sieciujące do włókien celulozowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono dane literaturowe dotyczące środków sieciujących do bezformaldehydowej apretury tkanin. Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem kwasu butano-tetra-karboksylowego i kwasu cytrynowego w kąpielach impregnacyjnych przeznaczonych dla powszechnie stosowanej i taniej niemerceryzowanej tkaniny bawełnianej. roduktami obecnie stosowanymi do szlachetnej impregnacji tkanin w celu nadania[...]

 Strona 1  Następna strona »