Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"daniEL Musiał"

Zastosowanie zintegrowanych systemów inżynierskich w przemyśle tłoczniczym


  Obecnie komputerowe wspomaganie rozwoju produktu stało się jedną z najbardziej istotnych technik w przemyśle tłoczniczym. W prezentowanej pracy, zgodnie z koncepcją inżynierii współbieżnej, zaimplementowano zintegrowany system CAD/CAM/CAD/ CAE/IBC, wspomagający projektowanie narzędzi tłoczniczych. Wspomniany system składa się z oprogramowania CAD/CAE PRO/ ENGINEER, oprogramowania do analiz procesów tłoczenia eta/DYNAFORM, oprogramowania do analiz strukturalnych eta/DSA (Die Structural Analysis), oprogramowania CAM i bazy danych. W celu umożliwienia geograficznie rozproszonym zespołom równo- czesną pracę nad rozwojem produktu, opracowano internetowy system (IBC - Internet-Based Collaboration) umożliwiający współ- dzielenie modeli geometrycznych i wyników analiz. W prezentowanej pracy szczególny nacisk położono na przedstawienie archi- tektury i funkcjonalności utworzonego narzędzia, wykorzystywanego do zarządzania procesami tłoczenia. Opisane są użyte techniki informatyczne, przypadki użycia i możliwe sposoby wykorzystania. Nowadays, computer aided product development has become one of the most important techniques in the stamping industry. In the paper, according to the concurrent engineering concept, an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system for stamping die is implemented. This system includes, CAD/CAE software PRO/ENGINEER, stamping formability analysis software eta/DYNAFORM, structural analysis software eta/DSA (Die Structural Analysis), CAM software and product database. In order to allow three geographically dispersed teams to simultaneously work on the development of products, the Internet-Based Collaboration (IBC) system to shear design models and analysis results has been developed. In this paper we focus mostly on describing architecture and functionality of developed system, which is intended to be used for management support in stamping projects. Computer technologies of system’s modules and possible use cases are described in d[...]

 Strona 1