Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Błaszczyk"

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1996 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.mgr Izabela Błaszczyk Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie Tabela 5. Rentowność przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I ÷II 1996 r. na tle innych gałęzi przemysłu T[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I półrocze 1996 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I półroczu 1996 r. Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w I półroczu 1996[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I÷III kwartał 1999 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I ÷III kwartał 1999 r. Tabela 2. Relacje ekonomiczne producentów chemikaliów i wyrobów chemicznyc[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce w 1999 r.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.chemikaliów i wyrobów chemicznych w 1999 r. na tle innych działów przemysłu Tabela 2. Relacje ekonomiczne producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w 1999 r. w porównaniu z rokiem p[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 2000 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.w I kwartale 2000 r. Tabela 4. Wyniki finansowe producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w I kwartale 2000 r. (mln zł - ceny bieżące) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprz[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I÷III kwartał 1996 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I÷III kwartale 1996 r. rzedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemic[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1997 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców i wyrobów chemicznych w I kwartale 1997 r.Tabela 2. Relacje ekonomiczne producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I÷II 1997 r. w porównaniu [...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I półrocze 1997 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I półroczu 1997 r. Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w I półroczu 1997[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I-III kwartał 1997 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I÷ III kwartale 1997 r.Tabela 4. Wyniki finansowe producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I÷ VIII 1997 [...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce w 1997 r.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w 1997 r.*).Tabela 4. Wyniki finansowe producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I÷XI 1997 r. ([...]

 Strona 1  Następna strona »