Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Krzyczkowski"

System EMAS - narzędziem marketingu ekologicznego

Czytaj za darmo! »

Problematyka ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych zyskuje na znaczeniu. Społeczna świadomość ekologiczna rośnie, a odpowiedzialność środowiskowa staje się jednym z ważniejszych elementów wizerunku nowoczesnej firmy. Przedsiębiorcy stawiają na ekologię, wierząc, że przyniesie im to przychylność opinii publicznej i wymierne korzyści finansowe. Coraz większą popularność zyskują systemy zarządzania środowiskowego, takie jak ISO 14001 oraz unijny EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Proekologiczny wizerunek zwiększa konkurencyjność pod warunkiem, że jest umiejętnie kształtowany. Sponsorowanie organizacji ekologicznych czy kampanii społecznych nie zawsze ma wiele wspólnego z faktyczną troską o środowisko naturalne. Nie wykorzystuje też w pełni market[...]

System EMAS skutecznym narzędziem marketingu ekologicznego

Czytaj za darmo! »

Problem ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych zyskuje na znaczeniu. Dzieje się tak za sprawą polityków, urzędnmików Unii Europejskiej, naukowców, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz mediów. Świadomość ekologiczna społeczeństw rośnie, a odpowiedzialność środowiskowa staje się jednym z ważniejszych elementów wizerunku nowoczesnej firmy. Przedsiębiorcy stawiają na ochronę środowiska, wierząc, że przyniesie im to przychylność opinii publicznej i wymierne korzyści finansowe. Swoją troskę o ekologię wyrażają w różny sposób. Część z nich ogranicza się do dofinansowywania inicjatyw prośrodowiskowych podejmowanych przez organizacje ekologiczne. Działania tego typu mają jednak niewiele wspólnego z faktyczną troską o środowisko naturalne. Nie wykorzystuj[...]

 Strona 1