Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jan Michniewicz"

Żałobna karta -Prof. zw. dr hab. Jacek Kijowski

Czytaj za darmo! »

23 lipca 2013 roku zmarł, po długiej i ciężkiej chorobie, prof. dr hab. Jacek Kijowski, nauczyciel akademicki Katedry Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Prof. dr hab. Jacek Kijowski urodził się 5 kwietnia 1948 r. w Poznaniu. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł mgr inż. technologii rolno-spożywczej. W tym samym roku podjął pracę na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego AR w Poznaniu. W tymże Instytucie przeszedł pierwsze etapy w rozwoju swojej kariery naukowej: najpierw jako asystent (1972-1978), potem, po uz[...]

POŻEGNANIE - Profesor dr hab. Henryk Gąsiorowski

Czytaj za darmo! »

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Henryka Gąsiorowskiego, prof. zw. Zakładu Technologii Zbóż Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wieloletniego przewodniczącego Rady Programowej naszego "Przeglądu".Prof. dr hab. Henryk Gąsiorowski urodził się w 1922 roku w Łowinku pod Bydgoszczą. Tam skończył szkołę podstawową, a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, jako ochotnik, mając niecałe 17 lat, wstąpił do polskiego wojska i w batalionie przysposobienia wojskowego uczestniczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji wraz z innymi żołnierzami trafi ł do obozu jenieckiego pod Grudziądzem, gdzie przebywał do końca 1939 roku. W okresie okupacj[...]

Charakterystyka składu chemicznego i wartości żywieniowej handlowych otrąb żytnich dostępnych na polskim rynku DOI:


  W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością funkcjonalną, czyli taką, która oprócz funkcji odżywczej wywiera dodatkowo, naukowo udowodniony, korzystny wpływ na organizm człowieka. Na rynku znajduje wiele rodzajów takiej żywności, przy czym w najszerszym asortymencie występują produkty pochodzenia roślinnego. Wśród nich ilościowo dominują produkty zbożowe, w obrębie których znacząca ich część to produkty wysokobłonnikowe. Przykładem tych ostatnich są otręby otrzymywane zarówno ze zbóż chlebowych (pszenica i żyto), jak i niechlebowych (owies, jęczmień, ryż czy kukurydza) o różnym stopniu przetworzenia. Jeszcze nie tak dawno otręby, produkt uboczny powstały w procesie przemiału ziarna, przeznaczano głównie na cele paszowe, natomiast obecnie w wielu krajach zaliczane są do naturalnej żywności funkcjonalnej. Otręby stanowią mieszaninę zewnętrznych części ziarna o różnym stopniu rozdrobnienia. W ich skład wchodzą okrywa owocowa, okrywa nasienna, warstwa aleuronowa oraz w zależności od stopnia ich czystości tylko peryferyjne tkanki bielma (warstwa subaleuronowa) lub warstwa subaleuronowa wraz tkankami bielma środkowego i zarodka. W licznych pracach udowodniono, że te części anatomiczne ziarna są najbardziej zasobne w składniki bioaktywne, takie jak: makro- i mikroelementy, witaminy, błonnik pokarmowy, w tym arabinoksylany, β-glukany i fruktany oraz kwasy fenolowe, fitosterole, alkilorezorcynole, fityniany, foliany, betainy, trigonelina, lignany itd. [3, 11, 12, 15, 16]. Dzięki obecności tych składników oraz ich wzajemnej kombinacji otręby mają korzystny wpływ na niektóre funkcje organizmu, co udokumentowano w wielu badaniach klinicznych [2, 13, 14, 19]. Wykazano m.in., że systematyczne spożywanie otrąb poprawia gospodarkę lipidową, zapobiega i wspomaga leczenie miażdżycy, zmniejsza ryzyko nowotworów jelita grubego, kamicy żółciowej, pomaga w oczyszczaniu organizmu z metal[...]

Wpływ procesu ekstruzji mąki żytniej o zwiększonej zawartości składników prozdrowotnych na skład chemiczny ekstrudatów

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat obserwuje się zwiększenie zainteresowania substancjami, znajdującymi się w produktach pochodzenia roślinnego, które wykazują korzystne oddziaływanie na organizm człowieka ze względu na ich właściwości dietetyczne oraz prozdrowotne. Wśród roślin zbożowych uprawianych w warunkach klimatu środkowo-europejskiego na szczególną uwagę zasługuje żyto. Jest ono od lat tradycyjnym zbożem[...]

Fruktany zbóż funkcjonalne składniki żywności


  Żywność funkcjonalna o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych jest obiektem wzrastającego zainteresowania konsumentów i specjalistów nauk żywieniowych. Jednym z częściej opisywanych składników prozdrowotnych są bakterie probiotyczne oraz stymulujące ich rozwój substancje nazywane prebiotykami. Związki te nie są trawione przez enzymy wytwarzane przez ludzki układ pokarmowy. Reklamy substancji o takim działaniu zachęcają konsumentów do poszukiwania żywności przetworzonej o określonym składzie lub zwiększają zainteresowanie suplementami diety. Związki o prozdrowotnym oddziaływaniu często znajdują się jednak w wielu produktach zwyczajowo spożywanych. Do związków takich należą fruktany, występujące w m.in. w ziarnach zbóż. BUDOWA I WYSTĘPOWANIE fruktanów Fruktany są polimerami fruktozy zbudowanymi wyłącznie z cząsteczek β-D-fruktofuranozy oraz z cząsteczek β-D-fruktofuranozy i jednej, umieszczonej zwykle terminalnie (na końcu łańcucha) cząsteczki α-D-glukopiranozy. W zależności od połączenia cząsteczek fruktozy fruktany dzieli się na połączone wiązaniami glikozydowymi β-(1,2) (łańcuchy proste) lub β-(6,2) (łańcuchy rozgałęzione), występują również formy zawierające zarówno wiązania β-(1,2), jak i β-(6,2) w swojej cząsteczce. Cząsteczka glukozy połączona jest wiązaniem α-(1,2) albo α-(1,2) i α-(6,2) [10, 16, 23]. W zależności od liczby reszt β-D-fruktofuranozy w łańcuchu, fruktany dzieli się na fruktooligosacharydy (FOS) oraz polimery fruktozy (polifruktany). Stopień polimeryzacji (DP) fruktanów mieści się w granicach 2-60 DP. Fruktany o DP≤10 [...]

 Strona 1